Eidsiva bredbånd inviterer til statusmøte i Austvatn

  Annonse

  Eidsiva Bredbånd AS inviterer til statusmøte for bredbåndskunder i Austvatn. Møtet foregår i Austvatn Vels forsamlingslokale tirsdag 11. februar kl 18:00. På programmet står:

  • Status for utbyggingen pr dags dato
  • Produktorientering
  • Bruk av kundesenter – prosjekt og drift
  • Plan for gjenstående leveranser (områdevis)
  • Eventuelle spørsmål

  Entreprenøren SiteService vil delta på møtet sammen med representanter fra byggherren Eidsiva Bredbånd.

  Det avsettes ca. 1 ½ time. «Meg og mitt spørsmål» fanges opp på møtet, men besvares via kundesenteret om svar ikke kan gis i møtet.

  Påmelding ikke nødvendig.

  Eidsivas prosjektleder Gudmund Brekko orienterer.