Jubileums tur – DNT 150 år

Annonse

 


I krigsårene 1940-45 flyktet om lag 50.000 mennesker fra Norge. Sammen med DNT Odal kan du nå følge en av rutene som flyktningene brukte for å nå tryggheten i Sverige.

Flyktningestien

Omlag 50.000 mennesker flyktet fra Norge under siste verdenskrig. Da noen av de korte flyktningerutene ble avdekket av den tyske okkupasjonsmakten og deres medhjelpere meldte behovet seg for nye ruter. I 1943 ble det opprettet nye ruter fra Mjøsa. Enkelte ruter gikk fra Strandlykkja/Espa til Askosberget og over til Sverige. Dette var av de lengste rutene som var i bruk.

— Skarabergruta gikk fra Strandlykkja til Askosberget, hvor ruta gikk inn i Sverige. Over 2 helger følger vi i flyktningenes fotspor og underveis blir det fortalt historier fra andre verdenskrig og vi får kulturinnslag fra området, forteller Knut Lysell i DNT Odal.

DNT 150 år

— I 2018 feirer DNT 150-årsjubileum. I den forbindelse har vi ryddet og rustet opp en sti som følger en av traseene som ble brukt under krigen. På jubileums-turen gjenopplever vi noe av historien om det som skjedde under disse dramatiske årene i Norges historie, forteller Lysell.

Jubileums-turen er et samarbeid mellom Espa turstilag, Trautskogen vel, Hamar og Hedmarken Turistforening, Stange Krets, DNT Odal og DNT Finnskogen og Omegn – Solør.

— Første del av turen går i tre etapper fra Strandlykkja til Bergsætra i Nord-Odal 17-19 august. For de som skal overnatte, ha mat og transport er påmeldingsfristen 12. august. Det er gratis for de som kun vil gå sammen med oss, eller bare høre på innslagene under veis, meddeler Lysell.

Om DNT Odal

DNT Odal arbeider aktivt i lokalmiljøet for fremme friluftsliv. Organisasjonen oppdaterer og vedlikeholder sti-/og løypekartet og arrangerer mange varierte fellesturer i Sør-Odal og Nord-Odal, samt rundt om i Norge. DNT Odal består av; DNT Ung Odal, Barnas Turlag, klatreparken Stiggarti og de har egne grupper for stier, Kjentmanns-merkene og en egen hyttekomité.

 

Bautaen ved Strandlykkja Torpet Gammelsaga Utsikt fra Dangelbuvegen Trautskogen kapell