Bidra til bedre bredbånd!

  Annonse

  I 2017 fikk Sør-Odal kommune over tre millioner kroner fra Hedmark fylkeskommune til utbygging av bredbånd på Slåstadsæter. Nå arbeider – kommunen med en ny søknad, og trenger derfor din hjelp!

  Sør-Odal kommune går ut på sine hjemmesider Sør-Odal kommune og ber flest mulig sørodølinger om å delta i spørreundersøkelsen om bredbåndstilgangen.

  — Kartleggingen er svært viktig for arbeidet med å velge ut årets søknads område. Dine svar vil direkte kunne påvirke hvilket område som eventuelt blir tildelt midler, sier planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss i Sør-Odal kommune.

  Sør-Odal kommune har ikke ansvaret for fremføring av infrastruktur for bredbånd, men kommunen er klar over at det fortsatt i deler av kommunen er dårlig eller manglende bredbåndsdekning, til tross for at dekningskart viser en tilfredsstillende teoretisk dekning. Kommunens rolle er å søke NKOM og Hedmark fylkeskommune om økonomiske midler i form av tilskudd, slik at leverandørene kan bli interessert i å fremføre bredbånd i spredt bebygde deler av kommunen. I tillegg vil Sør-Odal kommune selv bidra med midler til en eventuell bredbåndsutbygging i valgt søknadsområde.

  For å delta i spørreundersøkelsen, vennligst klikk her  Spørreundersøkelse

  Her kan du også finne mer informasjon om spørreundersøkelsen  Bredbåndstilgang