Erland Nordsetmoen fra Slåstad ble i går den aller første vinneren av folkehelseprisen for Hedmark.

Annonse

– Dette var høyst overraskende – og veldig gledelig. Da jeg først fikk vite om tildelingen i oktober, trodde jeg at det var en spøk, men etter hvert sank det inn at dette var reelt, sier Erland Nordsetmoen til Odalsportalen.

Det er Nasjonalforeningen for folkehelse som gir ut folkehelseprisen, men tildelingen skjer på bakgrunn av en nominasjonsprosess der innbyggere og lokale lag foreslår kandidatene. I Nordsetmoens tilfelle kom det inn hele tre uavhengige forslag, som alle beskriver utfyllende den frivillige innsatsen han legger ned for å bedre folkehelsa til kommunens innbyggere.

– Jeg har nok mest fokus på forebyggingssiden av folkehelsearbeidet, og mener det er viktig både å holde folk friske gjennom økt aktivitet og å unngå de aller største kostnadene for kommunene i et framtidig perspektiv, forklarer Nordsetmoen.

Primus motor og oppfinner av Amundløpet

Erland Nordsetmoen brenner for frivillig arbeid, og har gjort det helt siden han som 12-åring begynte å hjelpe til på bingoen på Slåstad. Som 17-åring var han blant annet med og bygde klubbhuset til Slåstad IL, og i løpet av de siste 35 årene har han hatt utallige verv og roller i ulike lag og foreninger i lokalsamfunnet. Det aller mest framtredende initiativet er imidlertid Amundløpet, som er oppkalt etter Nordsetmoens skøytevenn Amund Sjøbrend.

– Amundløpet er blitt en merkevare som når langt utover Sør-Odals kommunegrenser, men fikk også et løft da Dølisjøen isfestival ble en del av arrangementet. Dette er ikke bare en fysisk utfordring, men også et sted som odølinger kan komme til for å ha det moro. Vi ønsker å samle folk og tilrettelegge for alle, og det er vi i ferd med å lykkes med, sier Nordsetmoen, som både er oppfinner og ansvarlig for den årlige gjennomføringen av Amundløpet.

Nordsetmoen er ansatt i en 20-prosentstilling i Slåstad IL, men det er først og fremst timene utover lønnet arbeid som trekkes fram som en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet. I dag er prisvinneren blant annet engasjert i Slåstad grendeutvikling, Sør-Odal grenderåd og Sør-Odal frivilligråd – i tillegg til de ovennevnte oppgavene. Da tar man ikke med at han tidligere også har vært leder i trimgruppa i Slåstad IL, styreleder i samme idrettslag og vært med på å starte Odal Framlag.

En hyllest til tidligere generasjoner

Så hva er det som gjør at enkeltpersoner vier livet sitt i så stor grad til andre gjennom frivillig arbeid?

– For mitt vedkommende er dette en form for takknemlighet til tidligere generasjoner. Allerede fra ung alder fikk jeg en forståelse av betydningen av frivillig arbeid. Som aktiv skøyteløper og fotballspiller fikk jeg hjelp og ble kjørt rundt av andre, uten at noen av dem skulle ha noe tilbake. Denne mentaliteten har satt spor i meg, og jeg ser i dag at det gir meg noe tilbake å gi noe til andre, forklarer han.

– I tillegg kan det nevnes at snekkeryrket ødela skuldrene mine, og jeg hadde et behov for å finne andre områder der jeg kunne føle meg nyttig, legger Nordsetmoen til.

Folkehelseprisvinneren er småbekymret for at «meg» og «mitt» blir mer og mer framtredende i dagens samfunn, men ser likevel lyst på framtiden når det kommer til rekruttering av yngre og friske krefter til frivillig arbeid.

– Generasjonen som kommer opp nå gjør at jeg er optimistisk. Det ser man blant annet gjennom et bra foreldreengasjement i barneidretten. Når jeg snakker med unge voksne og forklarer verdien av frivillig arbeid, opplever jeg at de ser nytten av det, forklarer han.

Varaordfører: En verdig vinner

Heidi Hitland, varaordfører i Sør-Odal kommune, var tilstede under prisutdelingen i Hamar i går. Hun er klar på at det var riktig å gi Erland Nordsetmoen prisen.

– Erland er en verdig mottaker av folkehelseprisen i Hedmark, og det ble gitt en meget god begrunnelse for at akkurat han skulle få denne prisen.

– I tillegg må jeg si at dette var en flott seremoni og en svært høytidelig ramme rundt prisutdelingen, sier Hitland.

Dette var første gang Nasjonalforeningen for folkehelsen ga ut folkehelseprisen i Hedmark, men planen er at dette skal bli en årlig utdeling.

Erland Nordsetmoen ble i går tildelt folkehelseprisen i Hedmark.
Fakta om folkehelseprisen:
  • Folkehelseprisen er en heder som deles ut for innsats til beste for folkehelsen. Den går til personer som enten bidrar til sosial støtte, nettverk og aktiviteter som skaper trivsel og livskvalitet, bidrar til gode nærmiljøer, bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap, skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner, eller har hatt stor betydning for folkehelsen og sosiale forhold i nærmiljøet.
  • Det er ikke nok å kun ha et verv i et lag eller en forening for å få prisen, det er det som faktisk er blitt utrettet som ligger til grunn for tildelingen.
  • Totalt gir Nasjonalforeningen for folkehelsen ut 16 folkehelsepriser i Norge, og det var fylkeslaget i Hedmark som tildelte Erland Nordsetmoen prisen for vårt fylke under Frivillighetskonferansen i Hamar Teater 5. desember 2019.