Odalsportalen – 1,5 million skal deles ut

Annonse

 

Nå kan ditt lag eller din forening søke om gavemidler.

Odal Sparebank er opptatt av å bidra til kultur og idrett for barn og unge. Tradisjonen tro bruker banken derfor en del av overskuddet til allmennyttige formål i bankens markedsområder.

Alle lag og foreninger oppfordres til å søke om gavemidler.

– Vi anser arbeid i barne- og ungdomsgrupper som viktig og disse vil få høy prioritet. Aktivitet tilknyttet politiske partier og voksne foreninger med egeninteresse vil ikke bli prioritert, sier Mette F. Skogstad i Odal Sparebank.

Søknadsfrist er torsdag 31. mars 2016.