Nord-Odal bibliotek og Odal Sparebank har hatt åpne dører og vært i daglig drift siden 19. juni. Nå er det på tide å feire bygdas nye møteplass med en rekke arrangementer – noe for enhver smak og for alle aldre! 1. – 6. september er det duket for åpningsuke.
Annonse

– Koronasituasjonen legger begrensninger for oss som vi gjerne skulle vært foruten – men en noe nedskalert markering er likevel viktig og riktig, forklarer enhetsleder bibliotek, Anita Bunes.

Begrenset antall billetter

Smittevernhensyn ivaretas ved at et begrenset antall billetter til hvert arrangement legges ut, og må bestilles – selv om de er gratis – slik at biblioteket har full oversikt over deltakerne hvis det skulle bli behov for smittesporing.

– Vi beklager på det sterkeste at ikke ALLE kan få ta del i markeringen, som vi ønsket – men det kommer tider etter dette, trøster Anita.

Komplett oversikt over programmet. Husk å bestill!

Frokost- og gå-hjem-møte for næringslivet

2. september er avsatt som egen dag for næringslivet. Her blir det mulighet til å høre sentrale aktører i Nord-Odal og Kongsvingerregionen. Invitasjon sendes først til lokale bedrifter, før eventuelle ledige billetter tilbys annet publikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. september kl. 8.30 kan du blant annet høre Vestre (møbler. Ny fabrikk Magnor), Ø.M. Fjeld (byggteknisk entreprise Samling) og Glomma Industrier, med avdeling på Sand, (kontormøbler) og Mapei (byggevarer) fortelle om hvordan de jobber med bærekraft. Litteraturtips blir det også. Det serveres kaffe og noe å bite i.

 

Senere på dagen den 2. september, kl. 14.00 blir det blant annet mulighet til å høre daglig leder i Gunnar Holth Grusforretning, Tore Holth, fortelle om masseuttaket på Granerud, Akershus Energi Vind AS ved daglig leder Emil Orderud forteller om vindforholdene i Odalen og Ole Theodor Holth om lokale vann– og skogsressurser.  Også her blir det litteraturtips, både faglig og skjønnlitterært. Enkel bevertning.