Nord-Odal og Sør-Odal kommuner har til sammen lyst ut om lag 2,5 millioner korona-kroner, som skal komme lokalt næringsliv til gode.

Annonse

– Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner, og disse midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, sier Eva Snare, næringssjef i Nord-Odal kommune, og John Kristian Strand, kommunikasjons- og næringskoordinator i Sør-Odal kommune.

Kommunene har fått tilført midler fra staten til de kommunale næringsfondene, og tildeling skal skje med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Begge kommuner åpner opp for løpende saksbehandling, og det er nå mulig å sende inn din søknad.

For mer informasjon om støtteordningene: