Torsdag 13. august ble det avholdt frokostwebinar for lokalt næringsliv i odalskommunene.

Annonse

Presentatører under møtet var:

 • Eva Snare, næringssjef i Nord-Odal kommune
  Tlf. 904 00 643
  E-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no
 • John Kristian Strand, kommunikasjons- og næringskoordinator i Sør-Odal kommune
  Tlf. 930 13 875
  E-post: john.kristian.strand@sor-odal.kommune.no
 • Kari-Anne Skogheim, NAV Odal
 • Alf Erik Gundersen
  Tlf. 55 55 33 36
  Tastevalg 0: Selvstendig næringsdrivende, frilansere
  Tastevalg 1: Arbeidsgivere, tiltaksarrangører
 • Tove Gulbrandsen, daglig leder i Odal Næringshage
  Tlf. 926 15 251
  E-post: tove@onu.no

Frokostmøtet hadde følgende agenda:

 • Kommunene om kommunalt næringsfond covid-19
 • NAV Odal om koronavirkemiddel og dagpenger under etablering
 • Odal Næringshage om målbedrifter i koronatid