Forberedt på 20-årsflom

  Annonse

   

  Flomtoppen er ventet om 4-5 dager. Snøsmelting og nedbør mot helga gjør at Sør-Odal kommune nå er forberedt på 20-årsflom.

  – Nøyaktig hvor stor vannstanden vil bli, avhenger av hvor mye regn som kommer. Men prognoser fra NVE, kombinert med informasjon vi har innhentet fra andre kommuner og fylkesmannens beredskapsavdeling, gjør at Sør-Odal kommune ruster seg for 20-årsflom, sier beredskapskoordinator i Sør-Odal kommune, Morten Andreassen.

  Han har de siste ukene jevnlig vært i kontakt med regionale og lokale aktører om flomfaren, deriblant beredskapsrådet bestående av blant andre Sivilforsvaret, politiet, veivesenet, Norsk Folkehjelp og sanitetskvinnene.

  Alvorlighetsgraden av 20-årsflom, som statistisk har et gjentaksintervall på 20 år, kan sammenliknes med vannstandsnivået i 2013. Da ble en rekke veier i Sør-Odal kommune stengt, men kommunen fikk få tilbakemeldinger knyttet til erosjonsskader, skader på boliger og andre feil som følge av stor vannmengde.

  • varsom.no kan du lese mer om aktsomhetsnivåer og få flomvarslinger på ditt hjemsted.

  Vil hjelpe innbyggerne

  Sør-Odal har forberedt seg på flom over en lengre periode – både for større og mindre vannføring enn det som er ventet mot helga. Et av de konkrete tiltakene som er gjennomført, er innkjøp av flere sandsekker.

  – Kommunen vil nå blant annet sikre pumpestasjonene, tette hull i demninger og sikre bygningsdeler langs vassdragene, men vi kommer høyst sannsynlig ikke til å benytte oss av alle sandsekkene. Kommunen inviterer derfor privatpersoner som bor i utsatte strøk – og som ikke rekker å få kjøpt inn sandsekker før flomtoppen – til å ta kontakt. Vi ønsker å hjelpe til så langt lageret rekker, sier Andreassen.

  Et annet tiltak som beredskapskoordinatoren trekker fram som er gjennomført, er klargjøring av pumpestasjonen ved Tronbøl. Dette har vært etterspurt av innbyggere tidligere.

  Andreassen ønsker dessuten å minne lokale bønder om at noen forutsetninger under flom er endret, og dette kan få konsekvenser for flere.

  – Tidligere år har det vært slik at man kunne få erstatning dersom en høyball eller annet landbruksutstyr ble tatt av vannet. I år er imidlertid dette snudd på hodet. Dersom en høyball fra ditt landbruksområde gjør skader fordi den ikke er sikret eller fjernet fra et utsatt område, risikerer du å få et erstatningskrav, sier beredskapskoordinatoren.

  Oppfordringen er derfor klar: Fjern alt som kan bli tatt av vannmassene, da det kan medføre økonomiske tap i etterkant.

  Disse veiene kan bli stengt

  Under flommen i 2013 ble, som nevnt ovenfor, flere veier i Sør-Odal stengt. Kommunen gjengir her de tre kommunale veiene som ble stengt for fem år siden, slik at det er mulig å forberede seg på eventuelt endret kjøremønster:

  • Norddisivegen
  • Gjersøybråtavegen
  • Seimsvegen

  Statens vegvesen vil informere om stenging av fylkesveier, riksveier og E16 på sine hjemmesider.

  Varsom.no, som er en tjeneste levert av NVE, Metrologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR, meldte 8. mai at Skarnes er på gult flomnivå med kulminasjon søndag/mandag. Prognosene er utarbeidet sammen med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB).

  Sør-Odal kommunes hjemmeside ligger det ute en større artikkel med informasjon om blant annet kontaktpunkter, UMS, vannmålinger og øvrig generelt beredskapsarbeid. Kommunen vil oppdatere hjemmeside og Facebook-side med en gang det er noe nytt å melde til innbyggerne, for eksempel hvis prognosene blir oppjustert.

  Ved behov vil kommunen ta i bruk UMS-varsling, som er et varslingssystem som sender en melding ut til alle innbyggere når noe viktig skjer som berører deg eller din husstand.

  • For akutte, lokale behov, vennligst ta kontakt med uteseksjonens vakttelefon på 905 23 880.

  Sjekkliste for innbyggerne

  Kommunen vil avslutningsvis minne om at den enkelte innbygger er ansvarlig for egne materielle verdier, og viderebringer her en sjekkliste for innbyggere i flomutsatte strøk:

  Planlegging

  • Sjekk kummer og sluk.
  • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk.
  • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet.
  • Gå sammen med naboer og legg en plan. «Adopter» et kumlokk, og følg det opp utover våren.
  • Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.

  Sikring

  • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn.
  • Kjøp inn sandsekker, fyll de trekvart fulle, ikke helt fulle.
  • Lag dreneringskanaler.
  • Vurder ekstern hjelp.
  • Ring forsikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker.