8. mai 1945

  Annonse

   

  For meg er året 1945 spesielt fordi det er mitt fødselsår, men for Norge er dette året da freden kom tilbake, og på den 8. mai vaier det norske flagget i glede over igjen å være et fritt land. 8. mai da okkupasjonsmakten måtte gi tapt for heltemodig innsats av motstandsfolk også her i landet.

  TEKST og FOTO: Sverre Aandstad

  Fredsbarna kalles vi som er født i 1945/46. Optimisme og pågangsmot preget nasjonen. Gjenoppbygging og økonomisk vekst har preget etterkrigstiden og min generasjon har fått være med på denne reisen. Helt ufortjent.

  8. mai hvert år minnes vi og legger ned kranser og blomster over det som gjorde vår frihet mulig. I begge bygdene våre er det satt opp krigsminnesmerker for å fortelle oss at vi aldri må glemme de som ofret alt for fredens sak. Når vi leser navnene på minnesteinene, ser vi at dette var unge nordmenn som helt sikkert drømte om et bedre liv, men i stedet ble fratatt det de hadde. Bildene som jeg har lagt ved denne artikkelen er eksempler på, og viser hvordan Nord -og Sør Odølinger ønsker å hedre sine krigshelter.

  Det er så lett å ha de rette meningene og holdningene når vi vet resultatet. Jeg har ofte tenkt: Hva ville jeg tenkt og gjort om jeg hadde vært ung/voksen da krigen brøt ut i 1940?  Verdenssituasjonen og politiske strømninger i øst og vest gjorde det vanskelig og orientere seg og alt for mange valgte feil side. Og de måtte rettmessig ta sin straff.

  Jeg som er født i fredstid har ingen rett til å dømme de som tok feil.

  8. mai blir den dagen da vi hedrer våre helter fra krigen og dagen har blitt utvidet til også å hedre våre krigshelter fra internasjonale operasjoner. Det har vært fred i Norge i snart 3 generasjoner. Dette fordi dyktige politikere blant annet opprettet Forente Nasjoner, FN i 1948 . Det er et bevis på vårt sterke ønske om: Aldri mer krig.

  Den 8. mai blir det flagget i hele Norge, og den tradisjonen, som har vart i over 70 år må vi fortsette med.

  For å sitere min mors gjentatte oppfordring i min barndom: Vi må aldri glemme!


  Strøm minnesmerke Sand kirke minnesmerke Trøftskogen minnnesmerke