– Det har bestandig vært ambisiøse planer på Slomarka, understreker ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer. Han ønsker en mulig batterifabrikk varmt velkommen.

Annonse

– Jeg husker fra jeg var smågutt at det var mye aktivitet her med westernlandsbyen «Dawson City», dyrepark og litt av hvert. Berg- og dalbanen, sjimpansene og pelikanene gjorde stort inntrykk på en 5-åring, minnes Hvithammer.

Fra 1977 har det vært et område regulert til næring på Slomarka. De første virksomhetene som slo seg ned var Norosol, nåværende Paragon Nordic, Silent Gliss, Veflen, Slomarka Gummiservice og Tine Meierier, som etablerte seg på 80-tallet. For få år siden etablerte Tommy Haugen Eiendom seg som nabo til meieribygget.

– I tillegg jobber Klosser Innovasjon med Nanopow som en mulig storetablering. Det er en spennende bedrift med et stort utviklingspotensial, som kan gi oss moderne batteriteknologi som lades raskt og varer lenge, forteller Knut Hvithammer.

I 2017 ble Sør-Odal kommune med i Nordavind, et aksjeselskap som jobber for datasenter-etableringer.

– Vi markedsførte i utgangspunktet Hernesmoen, men så jo at Slomarka også var interessant. Slik havna vi på kartet til Innovasjon Norge og deres underselskap Invest in Norway, som jobber for å få utenlandske etableringer hit til lands, forteller ordføreren.

Hydro, Equinor og Panasonic 

Han kan fortelle at flere datasenteretablerere har vært innom og snust på Sør-Odal tidligere, før Joint battery initiative nå seriøst vurderer Slomarka som et av de mest attraktive næringsområdene for lokalisering av en større batterifabrikk. Joint battery initiative er et samarbeid mellom Hydro, Equinor og Panasonic, og kommunen er forespeilet signaler på om de er med videre før sommeren. Endelig lokalisering skal avgjøres innen utgangen av 2021.

– Vi hadde fra før klargjort 500 dekar for regulering. Da vi forstod hvor interessante vi var, har vi snudd oss rundt og er nå i gang med å regulere 500 dekar til. Sør-Odal ønsker nye arbeidsplasser velkommen, bekrefter ordfører Knut Hvithammer.

Han legger vekt på at dette er et stort og viktig regionalt prosjekt som vil kreve arbeidskraft fra alle kommunene i Kongsvingerregionen og deler av Romerike.

– Jeg vil rose Klosser innovasjon som har gjort en veldig god jobb. Vi får igjen for et godt regionalt samarbeid, noe vi har blitt bedre og bedre på. En etablering i den ene kommunen er også viktig for den andre kommunen. Drar vi i samme retning, påvirker det regionen positivt, påpeker han.

Sentralt og god tilgang på arbeidskraft

– Vi kan tilby et reelt alternativ. Det er noen utfordringer med kraft, men det gjelder alle alternativene. Her har vi har kort vei til kjølevann i Glomma. Slomarka har en sentral beliggenhet med kort vei til Oslo, Gardermoen og Sverige. Her er det god tilgang på arbeidskraft fra regionen og Stor-Oslo for øvrig. Innlandet har et stabilt klima, og industriarealet på Slomarka er et relativt konfliktfritt område å etablere seg i. Det er ikke dyrka mark, det er lite bebyggelse i nærheten og positive grunneiere, konstaterer Hvithammer.

Uansett hvor det skulle bære vil et næringsareal på Slomarka på tusen dekar være ferdig regulert i løpet av året, og klart for å ta imot mulige næringsetableringer.

Dette er kjempespennende og vi krysser fingrene for batterifabrikken. Dette er framtida, og vi er klare for å legge til rette. Det er allerede mye som ligger til rette, understreker ordføreren.

Flere henvendelser om Slomarka

Klosser innovasjon jobber for å tiltrekke seg bedrifter med potensiale på mer enn 15 millioner i omsetning og fem ansatte eller flere. De jobber tett med kommunene og næringslivet i regionen for å hele tiden ha oversikt over potensielle etableringer.

– Ønsker en bedrift å etablere seg i vår region, jobber vi for å finne de beste løsningene for den potensielle bedriften. Vi bistår i alt fra lokaler/tomter, opp mot kommunene eller Innovasjon Norge, eller til ulike innovasjonsprosjekter, forteller forretningsutvikler Ola Boisen i Klosser.

Boisen kan fortelle at det gjennom deres samarbeid med Invest in Norway har kommet flere konkrete henvendelser i tida etter at Slomarka ble kjent som en av de mulige lokasjonene for etablering av en batterifabrikk.

Forretningsutvikleren trekker i likhet med ordføreren fram faktorer som store ferdigregulerte områder og beliggenheten med mulighet for effektiv logistikk til og fra Europa, med nærhet til både bane og E16, som gjør Slomarka til et attraktivt næringsområde.

– Det sier mye om Slomarkas attraktivitet når Equinor, Panasonic og Hydro vurderer vår kommune som en av de 20 mest aktuelle plassene i Norge, understreker han.