Gjentar suksessen med skogkurs

Annonse

Landbrukskontoret i Sør-Odal og Skogkurs arrangerer nytt kurs i «Smart bruk av Skogfond med skattefordel» torsdag 15. februar.

–  Vi har avholdt fem kurs de to siste årene, og tilbakemeldingene har utelukkende vært positive. Vi tror flere vil ha nytte av kurset – og inviterer derfor igjen, sier Espen Martinsen, fagansvarlig skogbruk i Sør-Odal kommune.

Økt nettoinntekt

Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondmidlene brukes riktig, øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk.

For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk «skogfondspillet» som viser pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen.

For mer info om kurset, klikk deg inn på Skogkurs sine hjemmesider.

Kurset blir gjennomført i kommunestyresalen i rådhuset på Skarnes torsdag 15. februar, og begynner klokka 18.00.

Kurset varer i mellom tre og fire timer, og legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt emnene. Det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 personer – men kurset har en deltakerbegrensning på fem personer. Det er viktig å være tidlig ute med å melde interesse.

Påmelding kan gjøres til Espen Martinsen i Sør-Odal kommune på e-post espen.martinsen@sor-odal.kommune.no eller tlf. 456 36 083.