Ø.M. Fjeld setter opp Nord-Odals nye signaturbygg

Annonse

Det blir Ø.M. Fjeld som får jobben med å sette opp Nord-Odal kommune og Odal Sparebank sitt nye bygg SAMLING. De gikk seirende ut av anbudskonkurransen. Også Gaustad Rør AS blir tildelt storkontrakt for rørleggerarbeid i bygget.

Byggherre Nord-Odal kommune har valgt å gå for Hovedentreprise med delentrepriser. Samlet anbudssum for alle entrepriser er på vel 135 millioner. Signaturbygget skal huse bibliotek, bank og leiligheter.

— Bygget vil få store positive ringvirkninger for Sand sentrum, Nord-Odal kommune og for næringslivet i regionen. Samling skal i hovedsak bygges med trekonstruksjoner og treelementer. Dette er en oppfølging av innlandssatsingen på det grønne skiftet, og fokuset på tre som bygningsmateriale, sier ordfører Lise Selnes i en pressemelding.

Byggestart til våren

Man regner med å komme i gang med oppstart av byggingen i løpet av våren, mars-april 2018. Bygget er forventet klart til innflytting i løpet av 2019, og hele anbudssummen for alle entreprisene er på 135 millioner kroner.

— Nord Odal kommune og Odal Sparebank har gjennom langvarig godt samarbeid klart åskape lokalsamfunnets mest kundevennlige og effektive betalingsløsninger innenfor bank og bibliotek. Som lokalbank er vår strategi å være like god som konkurrentene digitalt og på mobil, mens vi skal være overlegne gode på personlig rådgivning. At Odal Sparebank satser sammen med Nord Odal kommune om nytt bibliotek- og bankbygg, er en skikkelig gladnyhet til våre kunder, sier adm. banksjef Torleif Lilløy i samme pressemelding.

LES MER Nord-Odal kommune

«Samling» er et bygg for alle 

— Bibliotekene har de senere årene satset enda mer på det å være en møteplass, en formidler, en arena for kunnskap, for opplevelser og ulike arrangementer, for offentlig samtale og debatt. «Samling» skal være for alle som bor i Nord-Odal, og for alle som besøker oss – hytteeiere, gjennomreisende, gjester.  Mange bruker allerede biblioteket aktivt, men det er et stort potensiale som kan hentes ut med et levende, aktivt og meråpent bibliotek i sentrum», sier biblioteksjef Anita Bunes.

Utsikt over Sandsjøen

Det blir 10 sør- og vestvendte leiligheter, av ulik størrelse i prisspennet fra 4 til 7 millioner kroner. Alleleilighetene har utsikt over Sandsjøen og kort avstand til sentrumsfunksjoner og kollektivtrafikk. De harbalkong og egen plass i parkeringskjeller med heisadkomst. Bygget er universelt utformet.
Det er sannsynlig at kommunen inngår samarbeid med DES-klubben. De ti leilighetene vil bli organisert som eget borettslag med OBOS som forretningsfører ved oppstart. Leilighetsfordelingen er 2 to-roms på 64 kvadratmeter, 6 tre-roms på 80 kvadratmeter og 2 fire-roms på 91 kvadratmeter.

Bilde fra pressekonferansen hvor man presenterte byggeprosjektet «Samling». Fra venstre: Adm. banksjef Torleif Lilløy, ordfører Lise Selnes, biblioteksjef Anita Bunes, styreleder i Odal Sparebank Odd Rune Andersen og rådmann Runar Kristiansen. FOTO: Mette F. Skogstad, Odal Sparebank Tegninger over det nye signalbygget i Sand sentrum som skal inneholde bibliotek, bank og leiligheter. Prosjektets navn er: Samling, og det er Ø. M. Fjeld som fikk hovedentreprisen. Illustrasjon: Arkitektfirma Helen & Hard Signalbyggets fasade I tillegg blir det 10 leiligheter i ulike størrelser med en prislapp fra fire til sju millioner kroner, og alle med utsikt over Sandsjøen.