Representanter fra flere av Odalens bedrifter og begge kommunene, var tilstede på den andre samlingen i 7Sterkes nye bærekraftnettverk tirsdag 8. januar på Høgskolesenteret. Nettverket ble lansert i høst med en workshop der blant annet Nord-Odals ordfører Lise Selnes, fortalte om hvordan Nord-Odal kommune tilnærmer seg FNs bærekraftsmål.

Annonse

På denne første workshoppen jobbet deltagerne også med å velge ut hvilke bærekraftsmål som er relevante for den enkelte organisasjon, og hva vi bør jobbe med i felleskap i nettverket. Dette ble presentert på tirsdagens samling.

«Ansvarlig forbruk og produksjon» mest viktig for deltagerne

Det er ingen lett oppgave å prioritere, men med erfarne Kia Klavenæss og Stine Lise Hattestad fra Pure consulting som gruppeledere, prioriterte deltakeren slik rett før jul:

  1. Ansvarlig forbruk og produksjon (Mål 12)
  2. Bærekraftige byer og samfunn (Mål 11)
  3. God helse (Mål 3) og God utdanning (Mål 4)
FNs bærekraftsmål, vedtatt av medlemslandene høsten 2015.

Er det mulig å enes om bærekraftsmål og prosjekter som kan løses i felleskap i regionen?

Som et resultat av første workshop ble det besluttet at a) sirkulærøkonomi, b) utarbeidelse av bærekraftstrategi og c) bærekraftige innkjøp/anskaffelser skulle utdypes nærmere. Gjennom tre parallelle sesjoner ble dette diskutert i mindre grupper.

Stine Lise Hattestad fra Pure consulting introduserer samling 2.

Felles visjon og målsettinger

På tirsdagens møte var et av målene å diskutere visjon og mål for bærekraftnettverket. 7sterkes styreleder, Erik Platek, var godt fornøyd med dagens samling.

«Vår erfaring er at vi sammen klarer å ta større løft enn når vi jobber hver for oss. Derfor har vi tatt initiativ til et fjerde nettverk i regi av 7sterke», forteller Platek.

Endelig visjon og mål er ikke vedtatt, men nettverket skal bidra til kompetansedeling mellom bedriftene i industriklyngen og mellom næringslivet og kommunene, noe som på sikt kan føre til mere bærekraftig produksjon av varer og tjenester regionalt, og mere bærekraftig samfunnsutvikling. I tillegg er ambisjonen over tid å etablere konkrete FoU-prosjekter.

Hentet inspirasjon utenfra – Paper Province og Kalundborg

Under dagens nettverksmøte snakket Magnus Persson, innovasjonsrådgiver og prosjektleder i klyngen Paper Province i Karlstad, om hvordan de arbeider med industriell symbiose. Her er grunntanken at noe som én virksomhet ser på som avfall kan være en nyttig ressurs for en annen. Kalundborg Symbiosis i Danmark ble også trukket fram som et eksempel på en regional næringsklynge som i lang tid har operert etter dette prinsippet.

Magnus Persson fra Paper Province snakket om industriell og urban symbiose innen bioøkonomi.

Neste samling i bærekraftnettverket holdes 12. mars. Har du eller din bedrift lyst til å være med, kontakt Jan Egil Melby, klyngeleder i 7Sterke, tel: 415 58 996, jan.egil.melby@7sterke.no

Les mer: Sirkulærøkonomi – veien til Norges grønne hjerte?

Se Lise Selnes’ presentasjon om tilnærming av FNs bærekraftsmål (bla med pilene).