Nipro flytter og bytter navn

AS Nipro Nord-Odal flytter til nye lokaler og endrer navn til Odal Kompetansesenter (OK). Etter 30 år i attføringens tjeneste flytter Nipro fra sine lokaler og bytter navn.

Fom. 1. desember vil bedrifter hete Odal Kompetansesenter AS og utvide og videreføre det lokale attføringsarbeidet fra Bunesvegen 59.

Annonse

Samlokaliserer med Levende Låve

— Vi starter opp i flotte nye sentrumsnære lokaler med nytt tiltak, nytt innhold, utvidet tilbud, styrket bemanning og kompetanse som gir oss nye muligheter, økt kapasitet og styrke på flere områder, forteller daglig leder Halgeir Bergseteren til Odalsportalen.

Fremover vil de også samlokalisere tilbud og personalresurser med tiltaket Levende Låve på Ullern.

— Samfunn og arbeidsmarked endres raskt, det stilles nye krav fra vår oppdragsgiver NAV. Dette krever rask omstilling og tilpasning fra vår side. Med de grep som nå gjøres vil vi kunne imøtekomme dette på en tilfredsstillende måte.

Et senter for arbeidsutvikling

Odal Kompetansesenter AS vil være et senter for arbeidsinkludering. Her vil personer som av forskjellige grunner står utenfor arbeidslivet få støtte, hjelp og kvalifisering som vil kunne hjelpe dem å komme i fast arbeid eller videre utdanning.

Sentret tilbyr et varig tilrettelagte arbeid med varierte arbeidsoppgaver, kartlegging, arbeidstrening, basiskompetanseopplæring og oppfølging av personer som av ulike årsaker står utenfor ordinært arbeidsliv.

— Vi ser frem til å møte gamle og nye samarbeidspartnere og kunder i nye lokaler fra 1. desember 2017 og vi har stor tro på mange spennende og givende år i attføringens tjeneste fremover, avslutter Bergseteren.

 

Lik Nipro på Facebook