Odalsportalen – Kartlegging av kulturminner

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Neste uke begynner planlagt kartlegging av kulturminner på Lundjordet.

  I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan og reguleringsplan for Sand sentrum skal det kartlegges kulturminner på Sandjordet og Lundjordet.

  Arbeidene på Sandjordet er påbegynt og forventes gjennomført innen en par uker. Det er planlagt kartlegging på Lundjordet i uke 43 til uke 45. 

  Registreringene vil fortrinnsvis gjennomføres ved sjakting. På Lundjordet vil det også gjennomføres registreringer med georadar. 

  Les mer om georadar HER.