Populær kornskole får gode skussmål

Annonse

Tilbakemeldingene til landbrukskontoret i Sør-Odal etter kurset i kornproduksjon, som hovedsakelig pågikk i vinter, har vært veldig gode. Deltaker Kim Eric Nyheim anbefaler gjerne kornskolen til andre som har planer om å begynne innenfor jordbruk.

– Kurset var godt lagt opp, med gode og fengende foredragsholdere. Vi hadde ikke drevet med jord før kursets oppstart, men føler i dag at vi har fått mye informasjon og kunnskap som vi kan ta med oss videre. Jeg har et helt annet syn på åker i dag enn det jeg hadde før kornskolen startet opp i november, sier Nyheim.

Vil vurdere nyoppsetting

Landbruksveileder Hanne Eriksen er fornøyd med at interessen for landbruksrelaterte kurs er såpass stor i Sør-Odal kommune.

– Kornskolen ble tidlig fulltegnet, noe som bekrefter at mer kompetanse på feltet er etterspurt. Vi vil selvsagt vurdere å sette opp kornskole igjen senere – dersom det er interesse for det. Det er imidlertid tvilsomt at det blir en nyoppsetting i år, sier Eriksen, og forteller at tilbakemeldingene fra blant annet deltakere på kornskolen har vært at det også ønskes enda mer praktisk rettede kurs.

– Informasjon om innstillinger på maskiner er et eksempel på et slikt kurs, men flere kurs om økonomi innenfor landbrukssektoren er også etterspurt. Kommunen skal nå se på hvilke muligheter som finnes og om det er mulig å gjennomføre kurs også i høst, sier landbruksveilederen.

For uerfarne kornprodusenter

Kornskolen 2017/2018, som ble gjennomført i samarbeid med NLR-Øst, Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, ble avsluttet med markdag på Disenå tirsdag 12. juni.

Otto Sveen ved Landbruksrådgivningen tok med seg deltakerne til Cathrine og Sverre Gulbrandsen-Dahls gård på Sø-Disi, der deltakerne fikk en innføring i utfordringer knyttet til ugress og sprøyting i åkerene. I løpet av kornskolen har deltakerne også fått kunnskap om jordarbeiding og jordpakking, økonomi, gjødsling og kalking, sortsvalg og KSL-krav. Målgruppen for kurset har vært uerfarne kornprodusenter.

Sør-Odal kommune vil informere om eventuelle nye kurs på sine hjemmeside.