– Vi skulle ønske enda flere ungdommer tok kontakt. Det begynner å bli mer sårbart for flere nå, og det bekymrer oss, sier Lill Jorun Holter (48).
Annonse

Som helsesykepleier ble hun kjapt omdisponert til å drive med testing og smittesporing én dag i uka i tillegg til beredskapsvakter på helg, da pandemien inntraff for et år siden.

– Vi visste ikke hva vi hadde foran oss. Men at en pandemi går i bølger, det er jo noe verden har opplevd tidligere. Man blir veldig her og nå. Det eneste man får gjort er å ta ting som det kommer, påpeker Lill Jorun Holter ved helsestasjonen på Skarnes.

Smittevern er en lovpålagt oppgave som i pandemien er blitt organisert under helsestasjonen.

Lill Jorun Holter i fullt smittevernsantrekk ved teststasjonen.
Foto: Malin Bråthen

For helsesykepleier Lill Jorun Holter handlet det om å snu seg rundt til neste dag i starten. Etter hvert kom det tydelige føringer fra Helsedirektoratet om gjenåpning av helsetjenester for barn og unge.

– Hva trenger vi å få oversikt over nå før vi skal gjøre noe annet i morra? Vi måtte få på plass gode systemer å jobbe etter. Vi har en god leder som prioriterte og skapte trygge, forutsigbare rammer for oss. Slik følte vi oss trygge på at vi gjorde en god jobb, forteller hun om den første tida.

Nyfødte og konsultasjoner med vaksiner og lege er blitt prioritert hele veien. Det de ikke har fått prioritert like godt er det nettverksskapende, som barselgrupper.

– Det har vært en annerledes tid for nybakte mødre. Både tida de var gravide i og tida etterpå, som er en tid man ser fram til å gjøre hyggelige ting, kanskje sammen med andre, på barseltreff, kafé, babysvømming og musikk i livets begynnelse. Det å ha et nettverk og føle at man ikke er alene er viktig. Dette året har tilbudene vært begrenset for denne gruppen, sier Lill Jorun Holter.

I februar i år opplevde Sør-Odal kommune fødselsboom med 17 nyfødte. I «normale» år ligger tallet vanligvis på 6-7 fødsler i måneden.

«17 fødsler er spennende, morsomt og veldig fint! Og nå prioriterer vi hjemmebesøk igjen. Det er så viktig å møte foreldrene der de er i hjemmet»

– Hverdagen på jobben er annerledes og tidvis stressende. Noe positivt for meg er at pandemien har gitt oss muligheter til å jobbe mer på tvers i kommunen. Flere sykepleiere fra andre avdelinger har jobbet sammen mot det mål å få til ting i fellesskap, forteller Lill Jorun Holter. Foto: Karen Gjermundrød

Helsesykepleierne har vært tilgjengelige i skolehelsetjenesten fra 1. til 10. klasse siden mai i fjor, og etter avtale på videregående og HFU (helsestasjon for ungdom).

– Etter jul i år er det heldigvis åpen dør igjen på
videregående. Vi skulle ønske enda flere ungdommer tok kontakt. Det er sammensatt, det er tungt, og mange kjenner nå på ensomheten de har levd under i mange måneder. Det begynner å bli mer sårbart for flere nå og det bekymrer oss, sier Lill Jorun Holter.


Hva har pandemien lært oss?

– Som menneske blir man kanskje bedre til å være her og nå, noe man kan trenge i flere sammenhenger. Det som gjelder i dag og denne uka er ikke sikkert at gjelder om 14 dager. Så merker jeg at jeg er enda mer takknemlig for de hyggelige og sosiale opplevelsene jeg har fått til enn tidligere, smiler Lill Jorun Holter.