Våren 2019 vil det arrangeres ulike kurs i grunnleggende datakunnskap for innbyggere i Nord-Odal kommune.

Annonse

Det vil ut over våren arrangeres ulike kurs i grunnleggende datakunnskap for innbyggere i Nord-Odal kommune. Kursene arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom Sentrum videregående skole, Nord-Odal bibliotek og Odal Kompetansesenter. Hvert kurs varer i to timer, og har plass til åtte deltakere.

– Kursene er for deg som har behov for hjelp med digitale verktøy og digitale løsninger, sier Jon Espesæter, tiltaksleder ved Odal kompetansesenter.

Gratis kurs i grunnleggende datakunnskap 

Veiledere er elever som går IKT servicefag ved Sentrum videregående skole. Elevene har i tillegg til god datakunnskap, også gjennomført eget kurs for å være veiledere i digital opplæring.

Det vil være flere veiledere og assistenter på hvert kurs for å sikre at alle får den hjelp de trenger. Kursene vil inntil videre bli arrangert i Odal Kompetansesenters lokaler i Bunesvegen 59.

Intensjonen er å etablere et fast opplæringstilbud

– Dette er også et pilotprosjekt i Nord-Odal fra til i slutten av mai i år. Da skal det evalueres, men intensjonen er å etablere et fast opplærings- og veiledningstilbud i kommunen. Dette vil også bli flyttet til biblioteket, da det blir ferdig, forteller tiltaks lederen.

Kurs 1: PC- grunnleggende opplæring, fredag 8. mars – 09.30-11.30
Kurs 2: Internett – enkel bruk av Internett, fredag 8. mars – 12.00-14.00
Kurs 3: Nettbrett – bli kjent med nettbrett, fredag 15. mars – 09.30-11.30
Kurs 4: APP – last ned og bruk app-er, fredag 15. mars – 12.00-14.00
Kurs 5: PC- grunnleggende opplæring, fredag 22. mars – 09.30-11.30
Kurs 6: Internett – enkel bruk av Internett, fredag 22. mars – 12.00-14.00
Kurs 7: Nettbrett – bli kjent med nettbrett, fredag 29. mars – 09.30-11.30
Kurs 8: APP – last ned og bruk app-er, fredag 29. mars – 12.00-14.00
Kurs 9: PC – grunnleggende opplæring, fredag 5. april – 09.30-11.30
Kurs 10: Internett – enkel bruk av Internett, fredag 5. april – 12.00-14.00
Kurs 11: Nettbrett – bli kjent med nettbrett, fredag 12. april – 09.30-11.30
Kurs 12: APP – last ned og bruk app-er, fredag 12. april – 12.00-14.00
Kurs 13: PC – grunnleggende opplæring, fredag 26. april – 09.30-11.30
Kurs 14: Internett – enkel bruk av Internett, fredag 26. april – 12.00-14.00
Kurs 15: Nettbrett – bli kjent med nettbrett, fredag 10. mai – 09.30-11.30
Kurs 16: APP – last ned og bruk app-er, fredag 10. mai – 12.00-14.00
Kurs 17: PC – grunnleggende opplæring, fredag 24. mai – 09.30-11.30

Påmelding: til Nord-Odal bibliotek tlf. 62 97 82 50 eller Odal Kompetansesenter
tlf. 67 97 10 15.