Hjem Bo i Odalen SISTE FRIST. Nord-Odal kommune ønsker innbyggermedvirkning

  SISTE FRIST. Nord-Odal kommune ønsker innbyggermedvirkning

  Eli Åasen, bosatt i Bruvoll, svarer på spørreundersøkelsen fra Nord-Odal kommune.
  Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas i Nord-Odal i vår. Planen er et viktig styringsdokument for kommunen og peker ut hvilken retning den ønsker å utvikle seg i. Utkast til samfunnsplan tar utgangspunkt i fem satsingsområder som alle kan knyttes opp mot FN’s bærekraftsmål. For å sikre at vi har fått med innspill fra flest mulig innbyggere, ønsker kommunen å høre din mening.
  Annonse

  Undesøkelsen er i hovedsak bygget opp rundt en rekke utsagn om nåsituasjon og fremtidig utvikling. Du svarer anonymt, og det tar ca 5 – 7 minutter å gjennomføre. Bare personer bosatt i Nord-Odal kan svare. Siste frist er 14.03.19 kl 24.

  Et sammendrag av resultatet vil presenteres for kommunestyret i forkant av behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel. Informasjon om dette finner man på kommunens hjemmeside.

  Dersom du legger igjen din e-postadresse (frivillig) blir du med i trekningen om gavekort på valgfri konsert arrangert av Kulturhuset Milepelen.

  Gå til undersøkelse (kun for nord-odølinger)

  Kontaktinfo
  Nord-Odal kommune
  Eva Snare
  904 00 643
  Eva.snare@nord-odal.kommune.no