Torsdag 22. mars 2018 kommer Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit tilSkarnes for å besøke BUA Sør-Odal.

Annonse

Kronprinsparet ønsker å lære mer om utstyrssentralen, samt møte frivilligheten og høre om hvordan de bidrar i BUA og kommunen for øvrig.

Folkehelse i alt vi gjør

BUA Sør-Odal er det største, mest konkrete folkehelsetiltaket i Sør-Odal det siste året, og er et tiltak rettet mot både folkehelse og frivillighet.

– Folkehelse handler ikke bare om å være i aktivitet. Folkehelse er også mestring, inkludering, og det å være en del av et fellesskap. Vi skal vise Kronprinsparet at BUA har en helhetstenking som gavner alle, sier en glad frivillighets- og folkehelsekoordinator i Sør-Odal kommune, Hanne Aandstad.

Ordfører Knut Hvithammer er stolt over at Kronprinsparet kommer på besøk til BUA Sør-Odal, og glad for Kongehuset velger å verdsette frivilligheten på denne måten.

– Uten frivilligheten hadde det ikke vært mulig å komme dit man er i dag. Vi vil legge til rette for at Kronprinsparet får se og sette pris på de som bidrar i frivilligheten i Sør-Odal, sier Hvithammer, som også håper besøket vil være med på å bygge ytterligere opp under den sterke posisjonen BUA har fått i kommunen.

Inkludering og økt deltakelse

BUA er en nasjonal forening som ble etablert i 2014, som skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge.

BUA Sør-Odal ble åpnet 1. februar, og har siden da allerede hatt over 500 utlån. 

En mer detaljert plan for Kronprinsparets besøk vil bli presentert på et senere tidspunkt. Da vil også informasjon om presseakkreditering bli gitt.

For ytterligere spørsmål om Kronprinsparets besøk til BUA Sør-Odal, ta kontakt med ordfører Knut Hvithammer på tlf. 412 01 006.

Kronprinsparets kommer på besøk til BUA Sør-Odal BUA Sør-Odal ble åpnet 1. februar, og har siden da allerede hatt over 500 utlån. Kronprinsparet ønsker å lære mer om utstyrssentralen, samt møte frivilligheten og høre om hvordan de bidrar i BUA og kommunen for øvrig.