Skarnes inn i framtida – grendeutvikling

  Vil du være med på å påvirke en positiv utvikling av grenda Skarnes til å bli et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i? Skarnes grendeutvalg ønsker innspill fra beboerne på Skarnes og inviterer nå til åpent møte.

  Annonse

  Skarnes grendeutvalg inviterer til møte i Kulturhuset Skogtun 12. sept. kl 1900. Det blir innslag med «Ærje kjærringer», informasjon fra Sør-Odal kommune om sentrumsutvikling, litt om organiseringen og ikke minst blir det en «idemyldring» om videre utvikling av Skarnes. Det vil bli servert kaffe og kringle.

  — Grendeutvalget ønsker innspill fra beboerne på Skarnes som kan påvirke en positiv utvikling av grenda Skarnes, sier leder for Skarnes grendeutvalg, Vidar Holstad.

  Skarnes grendeutvalg består av:

  • Skarnes il, Tronbøl Vel, Kampen Vel, Østerengbråten Vel, Skarnes Vel, Skarnes menighetshus og 4 «frivillige».
  • Det er etablert 8 grendeutvalg i Sør-Odal. Det siste som ble etablert, er Skarnes Grendeutvalg. Disse 8 grendeutvalgene danner igjen Sør-Odal grenderåd.
  • LES MER om Skarnes grendeutvalg

  Grendeutvalget ønsker engasjement og innspill av Skarnes-folket

  Skarnes grendeutvalg har som formål i henhold til vedtektene: Grendeutvalget skal sammen med befolkningen medvirke til at Skarnes krets blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i ved følgende:

  • Virke som koordinator mellom lokalmiljøet og offentlige myndigheter.

  • Virke som koordinator mellom ulike interessegrupper i lokalmiljøet.

  • Virke som inspirator for befolkningen til å skape større nærmiljøinteresse.

  • Uttale seg om kommunale saker som gjelder grenda og kommunen.

  • Virke som informasjonsformidler i lokalmiljøet.

  • Fremme lokale saker overfor offentlige myndigheter, når ikke særinteresser tar seg av dette.

  • Arbeide for at innbyggerne fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.

  • Legge til rette for og være initiativtaker til kulturelle og andre tiltak som kan berike lokalmiljøet.

  • Være pådriver og fremme forslag til fornyelser/forbedringer i bygda som lokalmiljøet kan være tjent med.

  Arbeidsområdet for Skarnes grendeutvalg er Skarnes krets. Kretsgrensene er i denne sammenhengen litt flytende, det er det området man føler seg knyttet til. Det er i hovedsak området innenfor Slobrua ved E16, Odalstunet ved Tunvegen, Borgen ved Fv24, Travbanen ved E16, Åsen ved Fv175 og Lisset ved Fv175.
  Skarnes grendeutvalg er Sør-Odals største med nesten 1/3 av bygdas innbyggere med i alt 2.400 innbyggere med alle boligfeltene på Skarnes og Skarnes sentrum.

  — Før arbeidet i Skarnes grendeutvalg starter, ønsker grendeutvalget å få innspill fra innbyggerne i Skarnes krets hva grendeutvalget bør ta tak i henhold til vedtektene, sier Holstad.

  — Det kan være trafikksikkerhet gjennom sentrum for skolebarna, hvileplasser og møteplasser i sentrum, badeplasser, naturstier, aktivitetsområder i boligfeltene, området rundt Damlietjernet, bruk av bruholmen, etterbruk av skoleområdet på Korsmo og mye mer, sier Holstad.

  Det kan være store om mindre ting man er opptatt av for at Skarnes krets blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i. Grendeutvalget ønsker engasjement og innspill av Skarnes-folket.
  Parken ved Skarnes stasjon. Stasjonsmester Magnseth, hotelleier Agnæs, fru Jørgensen og frua Gudbrand Berg. Arkivfoto Grendeutvalget.

  Liv og røre i gatene