Flere lærlinger bidrar til kompetanseløft

I slutten av august ble det gjennomført en kickoffsamling for Sør-Odal kommunes 12 lærlinger. Dette er et ledd i et større kompetanseløft i kommunen.

Annonse

– Å ta inn lærlinger er en del av samfunnsansvaret vårt, men de er også framtida vår. Vi trenger mer fagkompetanse og lærlingene tilfører organisasjonen vår noe nytt, sier HR-leder i Sør-Odal kommune, Ambjørg Flaata.

Hensikten med introduksjonssamlingen for de åtte nye lærlingene og de fire som går inn i år to av sitt toårige læringløp, var å gi de en lik oppstart og bli litt bedre kjent – samt skape trygghet for arbeidslivet. Fokuset under samlingen var på å skape en relasjon mellom lærlingene, personalavdelingen, lederne og de ansattes representanter.

– Selv om lærlingene er fordelt på barne- og ungdomsarbeidsfag, helsefag og institusjonskokkfaget, er det også viktig at de tidlig får en forståelse av samarbeid på tvers av enheter, forklarer Flaata.

Fokus på fagarbeidere

Kompetanseheving og flere fagarbeidere er blant områdene som organisasjonsenheten i Sør-Odal kommune har størst fokus på.

– Vi ønsker at kommunen skal ha én lærling per 500 innbygger, og dette målet er vi i ferd med å nærme oss, sier Flaata.

I tillegg til å ta inn flere lærlinger, arbeider kommunen også med å gi flere ansatte muligheten til å ta fagbrev. HR-leder mener det skal være tydelig at kommunen satser på sine ansatte.

– Det er viktig å ha fokus på fagarbeiderne våre, og dette gjør vi blant annet gjennom et lærlingløft. I dag har vi 12 lærlinger, men på sikt ønsker vi å ta inn enda flere, sier hun.

Tillit, respekt og lojalitet

Tilstede under kickoffsamlingen var også ordfører Knut Hvithammer, rådmann Frank Hauge, faglig leder for barne- og ungdomsfagarbeiderfaget, Unni Hammer, samt faglig leder i helsefag, Linn-Helen Stormo. De gjorde blant annet lærlingene bedre kjent med kommunen, både som bokommune og som arbeidsgiver, samt redegjorde for ulike rettigheter og plikter man har i arbeidslivet.

– Vi forklarte også at vi skal være raus kommune som arbeider med våre verdier; tillit, respekt og lojalitet, sier Ambjørg Flaata.

Samlingen ble avsluttet med et kulturelt innslag av Lill-Hege Aas-Eng og Thomas Fullu, begge ansatte i Sør-Odal kommune, før hver enkelt lærling hadde egne møter med faglederne resten av dagen.