Nord-Odal kommune har fått ca. 150.000 kr til å bygge ut gratis offentlig WiFi i Sand sentrum.
Annonse

WiFi4EU er en tilskuddsordning finansiert av EU for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner. Kommuner eller regioner har rett til å søke.

EU investerer 120 millioner euro frem til 2020 med mål om å finansiere utbygging av WiFi-soner i minst 6000–8000 kommuner i Europa. Det vil være minst 15 tilgjengelige tilskuddsbevis for hvert medlemsland per utlysing. Hvert bevis har en verdi på 15.000 euro. I vår region har Nord-Odal og Eidskog kommune som de første i regionen, mottatt tilskuddsbevis.

Surfe på stranda?

I følge Eva Snare betyr det at Nord-Odal kan bygge ut et åpent, gratis WiFi-nettverk som dekker f.eks. Sentrumsvegen, Kjærlighetsstien, Gjestebrygga, Prestberget og kanskje også gangstien på veg til Mapei.

-Når kan vi regne med at nettverket åpner?

– Det avhenger selvsagt av underavtaler med leverandører, men der er realistisk å ha som mål primo juni, forklarer Snare som er næringssjef i Nord-Odal kommune.

Mer enn bare WiFi

I følge Nordic Manager Peter Larson i WiFi tilbyderen My Cloud, åpner det seg mange muligheter med et WiFi nettverk. Utover å være en god service overfor innbyggere og besøkende, er det relevant for handelsstanden å kunne bruke plattformen til å profilere sine tilbud. Det samme gjelder turistnæringen og arrangementsleverandører. Fra et samfunnsplanleggingsmessig synsvinkel er muligheten til å benytte sensorer til å telle trafikk, viktig.

Mockup av hvordan pålogging til Nord-Odals WiFi-nettverk kan se ut.

-Er det forbundet med sikkerhetsrisiko å bruke åpne nettverk?

– Som bruker bør man ta sine forhåndsregler, men vi kommer til å velge en løsning som ivaretar personvern, sier Snare. Det er også mulig å legge på filter som f.eks. begrenser mulighet til å åpne sider med kompromitterende innhold. Dette er noe vi må diskutere nærmere.

-Hvor langt kommer man med pengene fra EU?

-Det vil være nok til å gi et godt tilbud til Sand sentrum. Særlig hvis man benytter radiolinjer til de mest perifere lokasjoner, vil pengene rekke langt, forklarer Larsson. My Cloud har erfaring fra å implementere tilsvarende løsninger i en rekke svenske kommuner, og er godkjent leverandør fra WIFI4EU. Denne uka var de i Nord-Odal for å presentere sin løsning.

Ifølge Larson vil det være økonomisk gunstig å drive et WiFi nettverk av denne typen som region. Eva Snare forteller at de sammen med Eidskog kommune, diskuterte om Kongsvingerregionen burde ta dette opp som et felles prosjekt.