Annonse

Anne-Mette Berg, Erik Evenrud, Tom Garretson og Anita Bunes fra biblioteket på Sand, var på befaring i det nye signaturbygget SAMLING på mandag. – Dette blir fantastisk, sier de.

– Spektakulære detaljer og fantastisk leselys, er det første bibliotekassistent Anne-Mette Berg sier da hun kommer inn i Samling under befaringen tidligere denne uken. Her vil folk trives, sier hun.

Det nye signaturbygget SAMLING på Sand står snart klart for innflytting, og skal huse bibliotek, banklokaler, møtelokaler, en liten kultursal og ti unike leiligheter med sjøutsikt ut over Storsjøen.

Anne-Mette Berg, Erik Evenrud, og Anita Bunes inspiserer sin nye arbeidsplass. (Tom Garretson var også med, men ikke med på bildene)

– Det blir gode arbeidsforhold også for de som vil sitte her i andre etasje og jobbe, sier bibliotekar Erik Evenrud.

Byggleder, Geir Vik i Nord-Odal kommune, kan meddele at langs gelenderet i annen etasje blir det glassvegger, komfortable arbeidsbord med gode stoler og uttak for strøm til pc.

Bygget har en kompleks geometri og spektakulær detaljering, og bygges med tre som hovedmateriale som signaliserer miljøvennlige løsninger.

– Bygget skal stå ferdig i mars 2020 og vi har åpnings-festival første uka i juni under Sandsdagene, det blir spennende, smiler Bunes.

– Vi er så glade for at biblioteket er en del av dette unike signalbygget midt i Sand sentrum, sier biblioteksjef Anita Bunes.

Velkommen inn, du bestemmer

Befolkningen ønsket seg et nytt samlingspunkt i bygda og hvilke verdier som lå deres hjertet nærmest har blitt ivaretatt.

– Ungdommen ønsker seg sin egen avdeling hvor de kan henge, møtes og bare være, forteller biblioteksjefen, så nå jobber vi videre på det de unge uttrykket at de ønsket seg da vi var på studietur til Oslo.

I februar dro en engasjert gjeng elevrådsrepresentanter fra Nord-Odal ungdomsskole på studiebesøk til Dechman Biblo Tøyen. Hensikten med besøket var å hente inspirasjon til utforming av det nye biblioteket i Samling, og deres innspill jobbes nå videre frem sammen elevrådet og biblioteket.

Elevrådsrepresentanter fra Nord-Odal ungdomsskole på studiebesøk til Dechman Biblo Tøyen. Foto: Gunnar Nygård.

Studieturen var et ledd i prosjektet «Velkommen inn, du bestemmer.» Prosjektet tar sikte på å utvikle bibliotekene i Kongsvinger, Eidskog og Odalskommunene som folkehelsearenaer, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

-Her blir det nye ungdomsområdet, smiler Anita.

I kjelleren blir det en liten kultursal som kan brukes til teater, øving og som møterom.

–  Dette er det behov for og vi gleder oss til å ta i bruk, sier Tom Garretson som har en prosjektstilling knyttet til kulturarrangementer på biblioteket.

Slik ser den lille kultursalen ut som ligger i kjelleren av bygget.

Mer åpent

– Biblioteket i Nord-Odal følger trendene med Meråpent bibliotek. Det betyr at bibliotekene er tilgjengelige for besøkende utenfor normal åpningstid, det passer inn i vår tid. Med oppgradert lånekort kan du bruke biblioteket hele døgnet, forteller Bunes.

Konseptet åbne biblioteker har vært brukt i Danmark siden 2004, og er også kjent fra Sverige. I Danmark økte antallet åpne bibliotek særlig i 2010 og per 2016 tilbyr 86 av 97 kommuner meråpne folkebibliotek.  Og nå blir dette et tilbud også i Nord-Odal.

Slik ser Samling ut nå i uke 35.

Snart klart for innflytting

Ti unike leiligheter med sjøutsikt ut over Storsjøen skal stå klare i mars 2020 og siste frist for å gjøre endringer til tilvalget er denne uken. Kontakt megler Wenche Aaserud Aktiv Årnes, tel. 990 18 195, e-post wr@aktiv.no for nærmere informasjon om leilighetene og tilvalgsmulighetene.

Referanser: Meråpent bibliotek, fra Wikipedia.