Nå skal møteplassen på Skarnes ferdigstilles med blant annet lekeapparater, benker og beplantning. Torget skal tilrettelegges for bruk av innbyggere i alle aldre.

Annonse

Kommunestyret i Sør-Odal bevilget tidligere denne måneden 380.000 kroner til arbeidet med den nye møteplassen i Skarnes sentrum, og i løpet av de neste ukene skal blant annet medlemmene av Sør-Odal barne- og ungdomsråd få si sin mening om hvordan det er ønskelig at torget skal være.

Det er avsatt 16 millioner kroner til sentrumsutvikling i den fireårige økonomiplanen, og dette er et av de første tiltakene for å skape et enda mer attraktivt kommunesentrum.

– Det er en forutsetning for prosjektet at dette skal være et sted der både barn, ungdom og voksne kan møtes, sier Frank Hauge, rådmann i Sør-Odal kommune.

Investeringer skal være gjenbrukbare

Møteplassen er en midlertidig løsning i påvente av realiseringen av sentrumspassasjen, som etter planen skal påbegynnes mot slutten av året.

– Det er derfor et krav om at alle investeringer i forbindelse med opparbeidelsen av møteplassen skal være gjenbrukbare i neste fase av sentrumsutviklingen. Dette gjelder også innkjøp av for eksempel lekeapparater og fallunderlag, forklarer Hauge.

Den tidligere parkeringsplassen mellom Odal Sparebank, Potten-bygget og Ukkestad har vært regulert til torg i over 30 år, og de første arbeidene – i form av blant annet å skille av torg og parkeringsplasser, samt utplassering av benker, blomsterurner og et juletre – var ferdigstilt til julegateåpningen. Tilleggsbevilgningen på 380.000 kroner er altså midler til å fullføre arbeidet som er gjort så langt.

Trenger et attraktivt kommunesentrum

– Behovet for en møteplass i sentrum ble veldig tydelig under arbeidet med rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel i 2018. Vi er avhengig av et attraktivt kommunesentrum for at også grendene skal oppleve ønsket vekst, sier Hauge.

Sør-Odal barne- og ungdomsråd (SOBUR) har blant annet tidligere uttalt at kommunen bør arbeide for å gjøre Sør-Odal til den fineste kommunen i Norge, og at Skarnes sentrum må oppgraderes med møteplasser. SOBUR er en viktig stemme når arbeidet nå er igangsatt med å konkretisere hva møteplassen skal inneholde.

– I den vedtatte kommuneplanen beskrives det også at kommunen skal skape bolyst gjennom helhetlig satsing på stedsutvikling. Disse vedtakene forplikter, og vi leverer på dette gjennom opparbeidelsen av en møteplass i sentrum, sier rådmannen.

Positive tilbakemeldinger fra innbyggerne

Kommunen har fått en rekke positive tilbakemeldinger fra innbyggere etter å ha ferdigstilt det foreløpige arbeidet, men også noen innspill knyttet til at det er blitt færre parkeringsplasser i sentrum.

– Dette vil bli løst med sentrumspassasjen, men vi minner om at det også tidligere var parkeringsutfordringer i sentrum ved at pendlere tok i bruk parkeringsplassene på Glomma-siden av jernbanen. Vi oppfordrer pendlere til å bruke parkeringsplassen ved Sentrumsgården slik at parkeringsplassene ved for eksempel Parken, Eurospar, Odal Sparebank og Coop kan benyttes av de handlende, sier Frank Hauge.

Når arbeidet med ferdigstillelsen av møteplassen er kommet i gang, vil kommunen gå i tettere dialog med Skarnes grendelag med tanke på bistand til vedlikehold og beplantning.