Her er en god nyhet til deg som har lyst til å bli jeger: Nå har Sand JFF og Mo JFF laget et mer moderne og intensivt jegerprøvekurs for deg som vil drive med jakt og fangst.

Annonse

– Mange har en hektisk hverdag og vi legger nå til rette for at jegerprøvekurset kan tas på mer komprimert tid nå enn før, sier lederen i Sand Jeger og fiske forening, Stian Vestli.

– Dette er også positivt i forhold til god margin og forberedelser til høstens jakt, sier han.

– Vi skiller oss dermed ut fra andre foreninger i landet med at vi samler opp kurskveldene slik at de er helge-baserte, samt at vi gjør det ved mer sjølstudium og innlevering av oppgaver underveis.

Jakt og fangst krever kunnskap

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Medlem i Sand JFF en vakker høstdag på jakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Store naturopplevelser på jakt.

Ekte villmarks-følelse

– Vi kan tilby 100.000 mål variert jaktterreng med gammelskog, hogstfelt og myrdrag.
Store deler av terrenget ligger langt fra bebyggelse, og gir deg en ekte villmarks-følelse, forteller den entusiastiske lederen.

– Vi i Sand JFF er opptatt av å formidle jaktglede, høsting av naturens overskudd og andre positive sider ved jakten, som kameratskap og store naturopplevelser, forklarer Stian.​

Sand JFF og Mo JFF vil arrangere et «intensivt» kurs som strekker seg over 2-3 uker med en påfølgende eksamen. Kurset starter fredag 5. april kl 18.00