Høst dine egne grønnsaker på Trautskogen

  Annonse

   

  På småbruket Nyland på Trautskogen starter Aslak Indreeide med salg av andeler av egg og grønnsaker fra bruket. Her kan du dyrke egen kortreist mat.

  På småbruket dyrkes grønnsaker, og i tillegg bor det høner, ender, bier og en liten flokk gammelnorsk spælsau der.

  Andelslandbruket skal sikre ferske og gode varer til andelshaverne og en forutsigbar inntekt for bonden. Gjennom allsidig drift, vekstskifte og bruk av kompost kan det dyrkes fram gode og velsmakende planter på en måte som øker jordas fruktbarhet fra år til år.

  — I år vil det dyrkes omtrent 35 forskjellige grønnsaker, og ved å bli andelshaver kan en være med på å bestemme hva som skal dyrkes, forteller Aslak Indreeide.

  Målet er at en andel skal dekke en voksen persons forbruk av grønnsakene som er høsteklare. Med en snørik vinter kan det bli en sein start på sesongen, men Indreeide håper den kan strekke seg bort mot 20 uker. Om en har andeler i eggproduksjonen vil en få seks egg per uke.

  — Det er ikke lagt opp til noe obligatorisk dugnadsinnsats, men andelshaverne er velkomne til å komme innom for å se hvordan maten produseres, og for dem som vil bidra med arbeid er det mange muligheter, sier Aslak.

  En kan velge å komme hit og høste grønnsakene sjøl, hente dem ved et leveringssted eller gjøre litt av begge deler.

  FOTO: Ann Helene Nannestad

  Aslak Indreeide, driver av småbruket Nyland på Trautskogen