Odal Soroptimstklubb ble etablert (eller chartret som er den formelle betegnelsen) i august 1990, og i anledning jubileet planlegges en rekke aktiviteter i 2020, inkludert yrkesmesse og fest.

Annonse

– Vi er i dag 12 aktive soroptimister, hvor flere har vært med helt siden starten. Vår klubb er en del av et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubbens hovedfokus har i alle år vært å jobbe lokalt, sier nåværende president Trine Hansen.

– Det er særlig et prosjekt som har vært en viktig oppgave gjennom mange år, nemlig Yrkesmessa som arrangeres i samarbeid med Rotary i de to Odalskommunene, ungdomsskolene i kommunene og Skarnes videregående skole, forklarer hun.

Yrkesmesse i 20 år

Dette er en populær yrkesmesse for elever fra 9.og 10.trinn fra ungdomsskolene i de
to kommunene og elever fra Skarnes videregående.

Yrkesmessa har vært med på å bidra til det ved hvert år å sette fokus på de muligheter som finnes innen utdanning og yrkesliv.

– Målet har vært og er, å sette fokus på at utdanning etter grunnskolen er viktig. Det er generelt et lavere utdanningsnivå i vårt distrikt enn landsgjennomsnittet. Særlig er det få som velger å ta høyere utdanning, selv om det nå er flere som fortsetter studier etter videregående. Vi tror at Yrkesmessa har vært med på å bidra til det hvert år settes fokus på de muligheter som finnes innen utdanning og yrkesliv, forteller Hansen.

Messa tiltrekker mange utstillere.

Aktiv del av Kvinnenettverket i Sør-Odal

Soroptimistene er også en del av et Kvinnenettverk i Sør-Odal kommune. Dette nettverket har fokus på å integrere kvinner med flyktningebakgrunn som er bosatt i kommunen. Kvinnenettverket er et veldig aktivt nettverk med mange ulike aktiviteter. Det har vært svømmegrupper, gågrupper og  8. mars arrangement. I tillegg  er det en fast aktivitet 10 måneder i året med temakvelder.  I desember er det juleverksted, og sommerfesten er i juni.

Vil veldig gjerne ha nye medlemmer

Odal Soroptimistklubb vil gjerne ha nye medlemmer. De eneste opptakskriteriet er at du er kvinne og har vært, eller er yrkesaktiv. Nåværende president håper det er flere kvinner i Odalen som tar kontakt med klubben etter å ha lest denne artikkelen.

– Mulig nye medlemmer får en egen fadder og vil ha mulighet til å være med på noen møter slik at de blir kjent med oss og vi blir kjent med dem, før de blir tatt opp som medlem, forklarer Hansen. Trine Hansen kontaktes på e-post: odal@soroptimistnorway.no

Les mer på Facebook: https://www.facebook.com/OdalSoroptimistklubb

Hjemmeside: https://odal.soroptimistnorway.no

Feires med brask og bram til høsten

– Vi mener Odal Soroptimstklubb har noe viktig å tilføye de to Odalskommunene og satser på å feire 30-årsjubileum med brask og bram til høsten, avslutter Trine Hansen.

Fra sommeravslutningen 2019.

Visste du?

Ordet Soroptimist betyr fritt oversatt «best for kvinner», og er utledet av de latinske ordene «soror» som betyr søster og «optima» som betyr best.