Odalsportalen – Veflen Entreprenør gjennom det grønne nåløyet

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  I dag ble firmaet fra Sør-Odal miljøsertifisert.

  Torsdag fikk Veflen Entreprenør AS fra Sør-Odal utdelt diplomet som viser at firmaet satser på miljø. Det ble markert på rådhuset i Sør-Odal sammen med daglig blant annet ordfører Knut Hvithammer og Jan Thore Helgedagsrud fra næringsetaten i kommunen.

  Dermed er Veflen Entreprenør én av 5.000 virksomheter i hele Norge som er sertifisert som et Miljøfyrtårn, ifølge tall per desember 2015. 

  Dette betyr svært mye, forteller daglig leder i Veflen Entreprenør AS Hans Otto Veflen.

  – Ettersom vi jobber for mange store og offentlige oppdragsgivere, som stiller stadig strengere krav til oss som entreprenør, har vi sett et behov for å bli miljøsertifisert. For oss betyr det at vi nå kan dokumentere noe vi i lang tid har vært gode på – nemlig å tenke miljø og drive mest mulig miljøvennlig. Vi ser også at det å drive miljøvennlig er god økonomi, noe som selvsagt heller ikke er negativt, sier han.

  Miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø

  Den nasjonale ordningen har som mål å heve miljøbevisstheten i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter, og jobber for at disse gjennomfører tiltak som skaper en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

  Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet i 2003 og støttes av Klima- og miljøverndepartementet. 

  Gjennom årlige miljørapporter må miljøtiltakene blant annet dokumenteres og lovbestemte krav må oppfylles innenfor energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. 

  Over 60 år i bransjen

  I alt er det utviklet 72 ulike krav for ulike bransjer i offentlig og privat sektor. 

  Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering foretatt av kommunenes utnevnte sertifisør, som i dette tilfellet er Jan Thore Helgedagsrud fra Sør-Odal kommune.

  Veflen Entreprenør AS ble stiftet 1. januar 2006, men historien går helt tilbake til 1954 da Otto Veflen startet sitt entreprenørfirma på Skarnes. 

  Firmaet, som har hovedkontor på Skarnes, har i stor grad spesialisert seg på leveranser av kabelanlegg for Teleselskaper og Energiverk, Fjernvarmeanlegg, VA-anlegg samt andre samferdselstekniske anlegg i trafikkerte områder.