Sagstua – et naturlig senter for Norden og Baltikum

Adminsitrerende dirketør i Mapei, Trond Hagerud om Nord-Odal som utgangspunkt for Norden og Baltikum
Det var ikke opplagt at Mapeis nye fabrikk skulle bygges i Nord-Odal. Mapei er et internasjonalt konsern, og det var flere valgmuligheter innenfor Norden og Baltikum. Særlig var Sverige aktuelt.
Annonse

Heldigvis fikk Hagerud og resten av den nordiske ledelsen eierne med på at det er flere fordeler enn ulemper ved å samle aktiviteten ytterligere i Nord-Odal. Her kunne de tilby komplette kvalitetsløsninger fra ett og samme sted.

Trond Hagerud påpekte i sin tale at Sand (postadresse Sagstua) i et Nordisk perspektiv, ligger sentralt til. Transportkostnadene fra Nord-Odal til de norske, svenske, finske og baltiske storbyene er lavere enn mange ser for seg. Det er faktisk neste like langt til Helsinki som til Bergen.

Viktigheten av å satse på forskning og utvikling

Det var nok likevel kompetansen Mapei har bygget opp i Nord-Odal som var hovedårsaken til at det italienske konsernet valgte å legge det nye fabrikk- og lageranlegget til nettopp Norge og Nord-Odal.

Hagerud trakk frem det faglig sterke miljøet, blant annet i sitt FoU-senter.

Fra omvisning i Mapeis FoU-avdeling.

Dessuten har Mapei en meget god og stabil stab i produksjonen med svært lavt sykefravær.  Hagerud rettet en stor takk til alle ansatte, og dro spesielt frem fabrikksjef Jan Roger Broen, som også har hatt det overordnede ansvaret for selve utbyggingen av den nye fabrikken. Sammen med sitt team på Sagstua, og Mapei Engineering i Italia, har han realisert det nye fabrikkanlegget samtidig som produksjonen har pågått som vanlig.

Både Hagerud og Broen fremhevet det gode samarbeidet med Nord-Odal kommune.

– Vi hadde ikke klart å realisere denne utbyggingen om vi ikke hadde hatt en så løsningsorientert, samarbeidsvillig og dyktig kommune ved vår side, sa Hagerud.

Nord-Odal kommune har blant annet solgt et industribygg på nabotomten til Mapei, lagt til rette for flytting av Odal kompetansesenter, bistått med omlegging av innfartsveg og utfasing av boligbebyggelse innenfor industriområdet. I tillegg har kommunen bygd ut det det lokale motellet i tilknytning til kulturhuset til et moderne forretningshotell.

Nye høyder i produksjon og lager

Nord-Odals høyeste bygg: Mapeis nye produksjonstårn.

Det nye produksjonstårnet rager 45 meter over bakken og produserer selvutjevnende sparkelmasser og vil mer enn doble produksjonskapasiteten ved fabrikken. I samme prosess har det tidligere Bergans-bygget blitt omgjort til en ny lagerhall på 3.900 kvadratmeter. Det er samtidig utført rehabilitering av en eksisterende produksjonshall på 3.200 kvadratmeter. I tillegg er det gjort en rekke tiltak ute på fabrikkområdet, med blant annet skjerming og endring av trafikkflyten.

Med denne åpningen kan selskapet ta i bruk sitt nye fabrikk- og lageranlegg på 8.000 kvadratmeter, som det totalt har kostet 190 millioner kroner å realisere. Dette er Mapeis største investering i Norden noensinne.

Betydningen for Odalen og Kongsvingerregionen

Statsminister Erna Solberg sa i sin tale at Mapei er en pioner for mange både utenfor Norge og her hjemme. De bruker store ressurser på FoU, og er et fremoverlent selskap der vekst er en drivende faktor. Ikke minst ser vi også at de satser på miljø og bærekraft, ved siden av at de skaper interessante jobber og er flinke til å få unge inn i arbeidslivet.

Men der er ikke bare rollen som stor produsent og arbeidsgiver som er viktig. Mapei etterspør svært mange av sine tjenester i verdikjeden lokalt. Et eksempel på dette er transport og vedlikeholdstjenester, men også mange forretningsforbindelser sørger for omsetning på det lokale hotellet.

Ruud’s transport en er viktig samarbeidspartner. Her demonstreres en ny, utslippsfri sparkelbil.

Mapei er i tillegg en betydningsfull rollemodell for øvrig regionalt næringsliv. Når Mapei fokuserer på miljø og bærekraft, eller påpeker viktigheten av å satse på lærlinger og trainees, har det en vesentlig smitteeffekt på andre bedrifter.

I nasjonal og internasjonal sammenheng fungerer Mapei også som stedsindikator. Svært mange, særlig innen bygge- og anleggsbransjen, kjenner til at Mapei har sitt hovedkontor i Odalen. Dermed har de også et forhold til hvor Odalen er rent geografisk.

Slik startet eventyret

Historien begynner i 1976 med to brødre, sogningene og kjemikerne Odd Magnus og Olav Geir Tjugum. De etablerte selskapet Rescon, og spesialiserte seg på egne oppskrifter for tilsetningsstoffer i betong. De traff godt i forhold til de store offshore-prosjektene, hvor det var et stort behov for nye betongløsninger som kunne stå i mot havets enorme krefter. Rescon etablerte seg i Nord-Odal, som ligger så langt unna havet det nesten er mulig å komme i Norge.

En fornøyd gründer, Geir Tjugum (nr 2 fra venstre) var på plass til glede for gamle kolleger og samarbeidspartnere.

Grunnen til at Nord-Odal i Hedmark ble valgt var at kommunen gjorde en stor innsats for å legge til rette for bygging av fabrikken. Godt hjulpet av statlig etableringsstøtte ble dette starten på et stort og livskraftig industrieventyr i Innlandet.

Rescon bygde seg opp gjennom årene en solid posisjon i markedet, og i 1999 ble virksomheten kjøpt av det ledende italienske lim- og fugemasse-selskapet MAPEI. I 2011 skiftet selskapet navn fra Rescon Mapei til MAPEI.

Et nytt kapittel

Mapei i Norge har hatt en jevn vekst, både i omsetning og antall medarbeidere. Ved tusenårsskiftet omsatte 110 medarbeidere for 171 millioner kroner, og i 2018 sørger 250 medarbeidere for en omsetning på nær en milliard kroner.  En av bærebjelkene i virksomheten er det internasjonale forsknings- og utviklingssenteret. Sammen med 17 andre FoU-sentre andre steder i verden er dette spydspissen som sikter inn mot fremtidens innovative og bærekraftige løsninger.

I går var vi vitne til enda et nytt kapittel da de nye produksjonsfasilitetene offisielt ble åpnet på Sagstua i Nord-Odal. Odalsportalen ønsker lykke til!

Her igansettes produksjonen ved den nye fabrikken – starten på et nytt kapittel.