Odalsportalen – Skal gi Skarnes et ansiktsløft

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen Foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Fra og med neste år blir det store endringer i sentrum.

  Hver dag kjører nærmere 12.000 biler gjennom Skarnes sentrum. Mens Kongsvinger eller for eksempel Brumunddal er blant stedene i distriktet som har utsmykning i rundkjøringene, har Skarnes kun plen og et gatelys.

  Men nå blir det endring.

  – Nå skal Skarnes få et ansiktsløft. Vi har mange rundkjøringer, men ingen av dem har innhold. Nå vil vi at folk skal legge merke til sentrum når de kjører gjennom her, sier Vidar Holstad, som leder utsmykningsutvalget i Sør-Odal kommune.

  I 2017 håper man at rundkjøringene på Korsmo skal utsmykkes med kunst – som del av Statens vegvesen sitt arbeid med å fornye rundkjøringene og bussterminalen på Korsmo. Går alt som det skal, kan det estetiske løftet stå klart til neste høst. 

  Men før den tid trenger utvalget innbyggernes hjelp, forteller Holstad.

  – Vi inviterer innbyggerne til å komme med innspill, forslag og ideer til utsmykking av rundkjøringene. Men det må være tidløst og ha en varig kunstnerisk kvalitet, og samtidig bør det være noe som er typisk for bygda og ha markedsføringsverdi for kommunen.

  Mange endringer

  Det pågår nå store endringer i det nye veisystemet på Korsmo. 

  Her skal den eksisterende rundkjøringen på E16 oppgraderes og det skal bygges en ny rundkjøring ved bussterminalen. Bygningen, som restaurant «Spor 2» holdt til i, skal fjernes. Her blir det også en helt ny parkeringsplass for de reisende som skal benytte busser samt det blir et grøntområde ned mot Glomma.

  Dette utsmykningsprosjektet sees i sammenheng med vegvesenets nye kjøremønster og ombygging av «jernbanesida» på Skarnes. Her kommer det fotgjengerundergang under jernbanen, nytt kjøremønster, nye grøntarealer og også en Jernbanepark.

  Utvalget ønsker å se disse prosjektene i sammenheng, hvor gamle Skarnes bru bør være sentral.

  – Dette vil gi Skarnes både en trafikal god løsning og gi begge sider av Glomma et stort estetisk løft. «Jernbanesida» er det indre sentrum av Skarnes der jernbaneområdet blir sentralt, sier Holstad.

  Utvalget består av tre politisk valgte representanter Vidar Holstad, Silje Øktner og Morten Holmen. I tillegg er Thomas Stang næringslivets representant, mens Roar Yri, Hans Kvisla og Morten Andressen representerer teknisk avdeling i kommunen, og Frode Bakken og Jan Kontorp er med fra Statens vegvesen.

  Over halvparten skal dekkes

  Utsmykningen vil koste om lag 750.000 kroner per rundkjøring, og Sør-Odal kommune har satt av midler i budsjettet for 2016 til planlegging. Samtidig skal det søkes om støtte til over halvparten av utgiftene, blant annet fra Hedmark fylkeskommune, lokalt næringsliv og Kunst i Offentlige Rom (KORO).

  Silje Øktner sendte søknaden til KORO avgårde på mandag.

  – Det er viktig med kunst i offentlige rom – også på små steder. Vi ser for oss en kunstakse fra Korsmo bussterminal, over gangbrua, gjennom den nye parken og helt til rådhuset, forteller kunstneren og kommunestyrerepresentanten.

  Har du forslag eller innspill til utsmykningene, kan du sende inn ditt bidrag til postmottak@sor-odal.kommune.no innen 10. mars 2016. 

  To til fire av forslagene skal velges ut til våren, og blir presentert sammen med en finansieringsplan i formannskapet til høsten. 

  SEND INN: Du kan sende inn ditt forslag til utsmykning innen 10. mars 2016. To til fire av forslagene skal velges ut til våren, og blir presentert sammen med en finansieringsplan i formannskapet til høsten. ENDRINGER: De røde områdene på kartet markerer hvor det blir endringer i Skarnes sentrum – endringer som skal binde begge sider mer sammen til ett sentrum. START: I 2017 håper man at rundkjøringene på Korsmo skal utsmykkes med kunst – som del av Statens vegvesen sitt arbeid med å fornye rundkjøringene og bussterminalen på Korsmo. Går alt som det skal, kan det estetiske løftet stå klart til neste høst.