Odalsportalen – – Det største jeg har opplevd

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Etter lang og tro tjeneste er Ole Sverre Moss (86) tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

  Under søndagens Dølisjøen Rundt ble Ole Sverre Moss tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Overrekkelsen ble høytidelig foretatt av ordfører Knut Hvithammer.

  Jeg visste ingenting om dette på forhånd. En veldig hyggelig overraskelse. Dette er nok det største jeg har opplevd i mitt liv, forteller ildsjelen til Glåmdalen.

  Kongens Fortjenstmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Moss er tildelt medaljen hovedsakelig på bakgrunn av sitt engasjement i orienteringsporten. 

  En pioner i o-sporten

  I 70 år har o-sporten ligget Moss sitt hjerte nær. Han har vært en pioner innen utarbeidelse av orienteringskart og aktiviteter som kjentmannsposter og trimopplegget O-dalten for å få folk ut i naturen. 

  Gjennom årenes løp har han lærte opp utallige barn og unge i å bruke kompasset og lagt forholdene til rette for at bygdas ungdom kom på o-løp. Moss har også vært ansvarlig for utallige o-løp, både på kretsplan og norgesmesterskap.

   

  Tidligere tildelt Melvin Jones-utmerkelsen

  Ved siden av o-sporten har Moss hatt utallige tillitsverv opp gjennom årene. Blant annet var han med å starte opp Lions Club Odal for 48 år siden, hvor han både har vært president og fått Melvin Jones-utmerkelsen. Han er fortsatt aktiv i klubbens komiteer.

  I 2010 skrev og gavn han ut boken «Sæter og sæterliv i Sær-Odal» og i 2012 ble han tildelt Kulturprisen.

   

  Vil kartlegge kulturminner

  Moss er en skogens mann og er opptatt av å holde i hevd kulturstier og kulturminner som vi har i Odalen. Han er fortsatt aktiv med dette og har planer om å få tegnet inn nedlagte husmannsplasser, kullminetomter og dyregroper inn på et kart.

  – Jeg har hatt stor glede i dugnadsarbeid. Når man synes noe er moro, ser man ikke på det som arbeid. Jeg synes det er fint å kunne hjelpe andre, forteller Moss til avisen og fortsetter:

  – Dugnadsarbeid er vevd inn i den norske kulturen, og det er viktig at vi bevarer det. Jeg vil oppfordre andre til å delta i dugnadsarbeid.

   

  Men først blir det besøk hos Kongen på slottet! 

  PIONER: I 70 år har o-sporten ligget Moss sitt hjerte nær, og han blir betegnet som en pioner innen sporten. FOTO: Hans Otto Glomsås KULTURPRISEN: I ble 2012 fikk også Moss tildelt Kulturprisen. Her med kona Kari Moss. FOTO: Terje Johnsen