Odalsportalen – Millionstøtte til Glommasvingen

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Glommasvingen skole skal ivareta fremtidens behov til miljø og energieffektivitet.

  Tidligere i juli ble det klart at den nye fellesskolen i Sør-Odal, Glommasvingen er tildelt 5. millioner fra Miljødirektoreatet i støtte til å bygge skolen etter passivhustandarden BREEAM-NOR Very Good.  

  – Premissene er at skolen skal benytte passivhusstandard, den skal sertifiseres som BREEAM-NOR Very Good. Det skal benyttes BIM (Building Information Modelling) i prosjektet for å sikre et bygg som ivaretar fremtidens behov til miljø og energieffektivitet, sa prosjektleder i Sør-Odal kommune, Ole Gunnar Holen til Kongsvingerregionen.no

  I 2015 brant Korsmo skole ned til grunnen. Det ble så vedtatt at en ny storskole skulle bygges og huse alle elever i Sør-Odal kommune fra 1.-10. trinn. Den nye skolen har fått navnet Glommasvingen og skal bygges på branntomta. 

  Motiverer til bærekraftig bygg og design

  BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Et sertifikat utstedes i fem nivåer; pass, good, very good, excellent og outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier; ledende, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensing. 

  Formålet med sertifiseringen er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevering av bygg. 

  Sammen med Glommasvingen har også Nord-Odal kommune fått støtte fra Miljødirektoratet. Tiltaket «Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen» er et nettverkstiltak mellom alle kommunen i regionen. Nord-Odal er tildelt 50 000kr for tiltaket.  

  Til sammen 170 ulike tiltak i alle fylker er tildelt støtte. Fellesnevneren for dem alle er at de skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

  Glomasvingen skole skal tas i bruk ved skolestart i 2019, og vil utgjøre 8800 m2, med plass til 900 elever. I tillegg skall det bygges en ny flerbrukshall sammen med skolen.

  MÅLER MILJØPRESTASJON: BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. MÅLER MILJØPRESTASJON: BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. STORSKOLEN: Glommasvingen skal bli en felles 1.-10. skole for alle elever i Sør-Odal kommune. Denne skal tas i bruk ves skolestart i 2019. Skolen skal være på 8 800 m2, med plass til 900 elever.