Odalsportalen – – Et spennende og lærerikt prosjekt

  Annonse

  Stine Oppi Bunes, Åsa Lindkjenn Larsen og Ingeborg Østmodalen har skrevet om sine erfaring rundt Lektor2 prosjektet på Nord-Odal ungdomsskolen forrige uke.

  Mandag 29. mai reiste sytten 9. klassinger fra Nord-Odal Ungdomsskole til Mapei, Sagstua. Der fikk vi en omvisning på de forskjellige arbeidsplassene. De produserer 30 tonn betong i timen og de har 55 forskjellige yrker som er representert. 

  Etter halve dagen reiste vi tilbake til skolen, der ble vi delt opp i grupper og vi begynte vi å tegne og konstruere geometriske figurer. Oppgaven vi fikk var å støpe en geometrisk figur i betong, den skulle veie max. 5kg og den måtte ha en form for hull i seg. Vi måtte derfor regne ut volumet og hvor mye den kom til og veie, så vi skulle vite at den veide under 5kg. Derfor fikk vi inn mye avansert matte. Den ville vi kanskje ikke ha fått inn i en vanlig mattetime, fordi det er mye lettere og morsommere å lære i praktisk arbeid.

  Tirsdag morgen gjorde vi ferdig konstruksjonene, så kom Tommy Øiongen fra Mapei. Han hadde med seg alt vi trengte for at vi skulle få laget figurene våre. Alle gruppene tok vær sin isoporplate for å begynne å skjære ut forskalinger. Han viste hvordan vi skulle blande betong, etter det blandet vi betongen selv. Da vi hadde blandet betong støpte vi det inn i forskalingene.

  Onsdagen kom Tommy tilbake og i dag hadde han med seg Eugen Amandus Øiongen fra Mapei. Han var med og hjalp oss med og ta formene ut fra forskalingene. Da vi hadde tatt dem ut var det noen som valgte å male på figurene sine, for og få frem detaljer. Da alle hadde fått ut figurene sine hang vi dem opp på mur veggen, vedsiden av figurene som de laget på Lektor 2 i fjor.

  Vi vil oppsummere med at dette har vært veldig gøy og lærerikt. Jeg tror at dette er et veldig godt tilbud til elever, både for dem som sliter med matte og dem som kanskje er litt flinkere. Vi vil takke Mapei for alle resurser og godt samarbeid.

  Nasjonal realfagsatsning

  Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet via Utdanningsdirektoratet. Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å: – stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag – øke elevenes læringsutbytte – øke rekrutteringen til realfagene – øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

  Skrevet av: Stine Oppi Bunes, Åsa Lindkjenn Larsen og Ingeborg Østmodalen.

  HOS MAPEI: Mandag 29. mai reiste 17 9. klassinger fra Nord-Odal Ungdomsskole til Mapei, Sagstua. Der fikk vi en omvisning på de forskjellige arbeidsplassene. MULTIFUNKSJONELL BALLVEGG: Da alle hadde fått ut figurene sine hang vi dem opp på mur veggen, vedsiden av figurene som de laget på Lektor 2 i fjor. LÆRERIKT: Vi vil oppsummere med at dette har vært veldig gøy og lærerikt. Vi tror at dette er et veldig godt tilbud til elever, både for dem som sliter med matte og dem som kanskje er litt flinkere, forteller jentene. OPPGAVE: Oppgaven vi fikk var å støpe en geometrisk figur i betong, den skulle veie max. 5kg og den måtte ha en form for hull i seg. Vi måtte derfor regne ut volumet og hvor mye den kom til og veie, så vi skulle vite at den veide under 5kg.