Odalsportalen – Juletresalget er i gang

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Lionsklubben i Odalen fortsetter førjulstradisjonen.

  I over 40 år har medlemmene i Lionsklubben i Odalen solgt nek og juletrær før jul. Inntektene går til humanitære formål, og lokale aktiviteter som bla. Odal Lydavis og Morodalsfestivalen.

  I år vil salget foregå på parkeringsplassen på høyre side ved Skogtun på Skarnes, fra og med lørdag 10. desember, og frem tom. lille juleaften. Nekene er produsert på Jerstad gård og flesteparten av juletrærne er norske, lokale grantrær.

  −Men vi har også noen fjelledel/serbergrantrær som er produsert lokalt. Dessuten dansk edelgran, forteller leder i nek- og juletrekomiteen, Hans Arne Neskvern.

  Driver forebyggende arbeid

  Lionsklubben arrangerer også det forebyggende undervisningsopplegget «MITT VALG» på skolene og barnehager i Odalen. Programmet har som mål å drive utvikling av et godt læringsmiljø, og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det er også med på å forebygge mobbing, rusmisbruk og problematferd. Opplegget bygger klassemiljø og utvikler evnen til samarbeid.

  Salgstider:

  Lørdag 10.12. kl. 10 – 17.

  Søndag 11.12. kl. 13 – 17.

  Mandag 12.12. – fredag 16.12. kl. 11 – 18.

  Lørdag 17.12. kl. 10 – 17.

  Søndag 18.12. kl. 13 – 17

  Mandag 19.12. – torsdag 22.12. kl. 11 – 18.

  Fredag 23.12. kl. 11 – 16. 

  GODE FORMÅL: Inntektene som Lions får inn, går til humanitære formål og lokale aktiviteter. PÅ PLASS: Lions i Odalen er på plass i år også på parkeringsplassen på høyre side ved Skogtun på Skarnes fom. lørdag 10. desember og tom. lille juleaften. Her er Terje Holen og Per Landfald fra juleutsalget tidligere år. ARKIVFOTO: Lions