Odalsportalen – – Endelig – en kirke for alle!

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Kirkemøtets historiske vedtak om likekjønnet ekteskap, gleder sognepresten i Nord-Odal.

  Mandag ble det gjort et historisk vedtak da det ble satt strek for 20 år med diskusjon og strid. Kirkens øverste organ, Kirkemøtet sa som kjent ja til at homofile kan få gifte seg i kirka.

  Det gleder Thomas Tinglum, sogneprest i Nord-Odal.

  – Endelig har det blitt en realitet. Det er en stor glede å kunne si ja til alle som kommer til kirken med sin kjærlighet og som ønsker å bekrefte den ikke bare for menneskers ansikt, men også for Guds ansikt.

  Han har fulgt Kirkemøtet i Trondheim i helga fra sidelinjen.


   

  – Strukket seg langt

  Flertallet i den spennende avstemmingen gikk altså inn for at kirken skal innføre en liturgi for likekjønnede ekteskap. Med 115 delegater gikk 88 stemmer inn for likekjønnet ekteskap. 

  Ifølge Tinglum betyr dette at det nye flertallet i Kirkemøtet har strukket seg langt lenger enn de strengt talt hadde trengt. De ville fått flertall også for et mye mer radikalt vedtak.

  Senest i 2014 gikk et flertall på Kirkemøtet imot likekjønnede ekteskap og forbønn. Siden den gang har et flertall av landets biskoper gått inn for å la homofile og transpersoner gifte seg i kirka. 

  Saken vakte såpass stort engasjement at Åpen folkekirke stilte egen liste ved høstens kirkevalg. Det var første gangen noen gikk til valg mot kirkas egen nominasjonskomites liste. 

   

  Mulig å reservere seg

  – Det er så mange mennesker som er glad i kirken sin i dette landet, men som har latt et mindretall av spesielt interesserte få styre skuta. Ved valget i fjor høst sa flertallet ifra hvilken retning de ville at kirken skulle gå – og nå går den dit. Det er veldig positivt, sier Tinglum.

  Samtidig som det blir en ny liturgi egnet for vigsel av likekjønnede, vil den nåværende liturgien for vielse bestå med dens tydelige fokus på kjønnspolaritet som konstituerende for ekteskapet.

  Prester og andre tilsatte vil kunne undervise og veilede etter sin overbevisning og det vil være mulig å reservere seg fra å delta ved vielser av likekjønnede.

  – Det er derfor viktig å legge merke til at det nå faktisk er reelt mulig å praktisere begge syn. Det nye flertallet i kirkemøtet har ikke blokkert for de med et mer konservativt syn på hva et ekteskap er, skal kunne få lære og leve etter dette.

  I skrivende stund har ingen homofile henvendt seg med ønske om å gifte seg i en av kirkene i Nord-Odal, forteller sognepresten. Men de som er gifteklare, må likevel smøre seg med litt tålmodighet.

  – Det vil ikke bli mulig før litt ut i 2017, men det gir jo bare tid til å planlegge selskapet skikkelig, sier han med et smil.

  FRA SIDELINJEN: Sognepresten i Nord-Odal Thomas Tinglum var ikke delegat på Kirkemøtet i helga, men har fulgt med fra sidelinjen. Likekjønnet ekteskap var én av mange saker som ble tatt opp. FOTO: Privat