Odalsportalen – Fem grunner til å markere kvinnedagen

  Annonse

  Les lokalpolitiker Hanna Gjermundrød sitt innlegg anledning i Den internasjonale kvinnedagen.

  Kvinner har kommet langt i kampen for likestilling, men det er fortsatt en lang vei å gå. Kanskje er kvinnedagen en passende anledning til å sjekke om du er økonomisk likestilt på hjemmebane?

  Les innlegget til Hanna Gjermundrød i anledning kvinnedagen 8. mars. Hun er lokalpolitiker i Sør-Odal, kulturarbeider og er blant annet opptatt av likestilling. 


  Fem grunner til å feire kvinnedagen

  Lurer du på hvorfor vi fortsatt feirer kvinnedagen i Norge og verden? Her er fem grunner til hvorfor feiringen av 8. mars er så viktig.

  1. Arbeidslivet må gjenspeile samfunnet forøvrig. Fortsatt er det store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, langt flere kvinner som jobber deltid og langt flere menn i lederposisjoner. Kvinner tjener i gjennomsnittet 85% av det menn gjør. Barn er en vesentlig del av forklaringa på lønnsforskjellen på kvinner og menn. Arbeidslivet og lønnsutviklinga deres endres etter fødsel pga. mer fravær. Det gir kvinner dårligere muligheter til å forme både samfunnet og sine egne liv. 

  2. FNs klimapanel slår fast at klimaendringer fører til mer ekstremvær og naturkatastrofer, og at kvinner oftere enn menn dør som følge av naturkatastrofer. Klimaendringer gjør det også vanskeligere for mange av verdens småbønder, som også er kvinner. Sosiale, kulturelle og politiske forhold gjør at kvinner ikke lærer banale ting som å svømme og klatre, og kvinner har mindre tilgang enn menn på ressursene som kreves for å tilpasse seg klimaendringene. Kvinner må i mye større grad inkluderes i fora hvor det tas avgjørelser og det legges strategier for jordbruk og klimatilpasninger i jordbruket. 

  3. Det norske samfunnet preges fortsatt av sterke normer for kjønn og seksualitet. Disse begrenser menneskers frihet til å ta egne, frie valg, og resulterer i skjeve maktstrukturer mellom kjønn. Det er dessuten mye uvitenhet og feilinformasjon om kjønnsidentitet og ulik kjønnsproblematikk i det offentlige, og i arbeidslivet. Vi trenger derfor mer informasjonsarbeid blant helsesøstre og skolepersonell.

  4. Fra 12 års alder er to av tre med psykiske lidelser, jenter ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Psykiske lidelser svekker livskvaliteten og muligheten til leve selvstendige liv. Blant årsakene til at mange jenter har det vondt, finner vi falske idealer og usunne forventninger til utseende, kropp og oppførsel. Ifølge SIFO-rapporten “Kroppspress og retusjert reklame” fra 2014 svarer 85 % av jentene og 30 % av guttene at de opplever et kroppspress. Slike statistikker er del av en trend. Vi må være flinkere til å opplyse om at disse idealene ikke stemmer med virkeligheten.

  5. Kvinner blir i mye større grad enn menn utsatt for seksualisert vold. I tillegg opplever kvinner oftere hatytringer, spesielt på nett. Dette gjør at kvinner blir mer forsiktige i hva og hvordan de ytrer seg – som igjen innskrenker kvinners ytringsfrihet og skader den offentlige debatten. Vi må blant annet implementere gode holdninger hos unge mennesker gjennom mere og bedre seksualundervisning inn i skolen.

  I solidaritet med alle kvinner i verden; Gratulerer med dagen, kvinns!

  Tirsdag kveld markeres kvinnedagen på Solbakken folkehøgskole på Skarnes, hvor Gjermundrød er blant flere som holder innlegg.