Odalsportalen – Mange frivillige på plass

  Annonse

  Tekst: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen


  Sør-Odal kommune inviterte til møte om ny frivillighetsstrategi.

  – Frivilligheten i Sør-Odal kommune er mangfoldig og omfatter lag og foreninger, frivilligsentralen, idrett og kultur. All frivillighet supplerer det kommunale tjenestetilbudet på en måte som fremmer helse, identitet og samhold til det beste for kommunens innbyggere, forteller prosjektleder Vidar Holstad.

  Derfor inviterte han til møte for å legge kommunens nye frivillighetsstrategi onsdag kveld. Dette er i tråd med føringer i regjeringens frivillighetserklæring, hvor kommunene skal satse ytterligere på utvikling av frivillighet.

  På møtet kom nærmere 50 frivillige. Per Sletaune fra Asker kommune kom for å snakke om deres frivillighetsstrategi, i tillegg var ordfører Knut Hvithammer og planrådgiver Ingunn B. Moss med, mens Vidar Holstad snakket om selve gjennomføringen.

  Nå skal en arbeidsgruppe oppnevnes for å jobbe videre med frivillighetsstrategien.

  Les mer her