Odalsportalen – Fakkeltog for Skarnes VGS

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Lise Selnes og Knut Hvithammer oppfordrer alle til å delta i en felles markering for å bevare Skarnes videregående skole.

  Etter Hedmark Fylkeskommune forslår å legge ned Skarnes videregående skole har de to ordførerne i Odalskommunene mottatt en rekke sinte og oppgitte henvendelser fra både elever, lærer og andre som er bekymret for konsekvensene av en nedleggelse. 

  I dag stiller Lise Selnes og Knut Hvithammer i bresjen for innbyggerne sine, og går i fakkeltog mot nedleggelsen av Skarnes vgs. 

  — Dette finner rett og slett ikke Odølingene seg i, så nå må vi vise at vi står samlet for å bevare skolen. Vi oppfordrer alle til å delta i en felles markering for å bevare Skarnes videregående skole. 

  Vil kvalitetssikre tallene til fylkeskommunen Begrunnelsen for nedleggelsen er behovet for å redusere kostnader til drift av videregående skoler i fylket. Vista Analyse har på oppdrag fra Odalskommunene fått i oppgave å kvalitetssikret tallene fylkeskommunen benytter i sine kalkyler. 

  I en pressemelding til Odalsportalen kommer det frem følgende;

  Fylkeskommunen baserer sin beslutning om å legge ned Skarnes videregående skole på betydlige feil og mangler. Det foreligger ingen økonomisk besparelse ved å legge ned skolen. Når skolen i tillegg leverer svært gode skoleresultater og ligger i et område som befolkningsmessig vil øke i tiden fremover, fremstår beslutningen om nedleggelse som uforståelig og ulogisk. (….) Vista Analyse slår fast at det ikke foreligger noen økonomisk besparelse ved å legge ned skolen.
   

  Oppmøte for fakkeltoget er i dag kl. 17.30 utenfor Ungdommens hus (Ungdomsskolen) med avmarsj til Skarnes videregående skole kl. 18.00. Det blir markering og appeller fra politikere, elever og Utdanningsforbundet.

  Si du kommer på Facebook