Odalsportalen – Avvikling av Slettholen

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  Slamplass i Bruvoll legges ned.

  GIVAS og Nord-Odal kommune har vedtatt å avvikle og legge ned Slettholen slamplass i Bruvoll. Tillatelsen til å bruke Stellholen som mellomlagringeplass har vært tidsbegrenset. Fra 2019 har kommunene i Sør-Hedmark fått pålegg fra Fylkesmannen om å etablere annen behandlingsform for slammet.

  Slammet kan spres på jordene som gjødsel, og har i tillegg viktige jordforberedende egenskaper. I utgangspunktet er det en svært miljøvennlig og næringsrik ressurs. Men før dette kan gjøres må det imidlertid behandles. Dette gjøres i dag som rakekompostering i 3 år, og et er til dette formålet slamplassen i Slettholen har vært i bruk. 

  Rakekomposteringen medfører en del luktutfordringer, og det er derfor ikke grunn til å tro at slamplassen vil bli savnet. 

  — Det er imidlertid ikke luktproblemer som gjør at plassen nå skal legges ned. GIVAS har de siste årene oppgradert slamplassen i Kongsvinger kommune på Lyseberget, og det er hit slammet nå skal kjøres, skriver Hanne Rolsdorph i GIVAS i en pressemelding. 

   

  Trafikale problemer

  Slamplassen har vært i bruk siden starten av 80-tallet, og kommunen har deponert og mellomlagret slam og annet avfall fra avløpsrenseanleggene i Sand og Mo. 

  — Stordriftsfordeler på Lysenberget gjør at det vil koste mindre å behandle slammet der enn på Slettholen, til tross for økte transportavstander. I tillegg har nedklassifiseringen av brua over Trøftåa ved Fløytdammen bydd på problemer. Siden stengingen av brua for tungtransport har den private vegen over Rovelstadgrenda blitt tatt i bruk. Denne vegen er i utgangspunktet ikke egnet for tungtransport, og det har vært lengre perioder på våren da vegen har vært stengt for transport av slam, skriver Rolsdorph.

  Så snart mellomlagret slam er ferdigkompostert vil plassen planeres og tilbakeføres til kommunen.

  MAKS TRE ÅR: Hanne Rolsdorph sier det tar maks tre år å avvikle slamplassen på Slettholen. Foto: Glåmdalen/Arkiv AVVIKLES ETTER LANG TID: Siden begynnelsen av 80-tallet har Nord-Odal kommune deponert og mellomlagret slam og avfall på Slettholen slamplass. FOTO: GIVAS