Odalsportalen – Kommunene går i pluss

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  I fjor ble det et samlet overskudd på 37 millioner kroner for Nord-Odal og Sør-Odal kommune.

  I dag legger Glåmdalen frem det store overskuddet til Odalskommunene. Sør-Odal kan vise til et mindreforbruk på 22 millioner kroner. I Nord-Odal er overskuddet på 15 millioner kroner. 

  — Et veldig bra resultat. Et forventet overskudd på 22 millioner er 12 millioner kroner mer enn budsjettert, og 7,5 millioner kroner bedre enn beregnet i sommer, oppsummerer en fornøyd rådmann Rune Hallingstad i Sør-Odal til avisen. 

  Årsaken til overskudd i all hovedsak er god økonomistyring og kontroll på tjenestenes kostnader, forteller rådmannen. Og påpeker at det ikke er et mål i seg selv å gå med et størst mulig overskudd. 

  — Kontroll på utgiftssiden

  I Nord-Odal va mindreforbruket på 15 millioner kroner, men det reelle overskuddet er på 2,5 millioner kroner. Forklaringen på dette er at man hadde budsjettert med å bruke 12,5 millioner fra disposisjonsfondet.

  — Vi har god kontroll på utgiftssiden, sier en fornøyd rådmann Runar Kristiansen til avisa. 

  — Forutsatt at politikerne velger å avsette overskudd slik jeg vil foreslå, får vi hele 51,6 millioner på disposisjonsfond. Midlene er gode å ha til investeringer eller om ting skulle bli ødelagt, konstanterer rådmannen.