Annonse

Fritidstilbud.no lanseres i dag, 20. september, og er en ny nettside som synliggjør de organiserte fritidstilbudene i vår region og gjør det enkelt for innbyggerne å finne fram til sine ønskede fritidsaktiviteter.

Prosjektet er et samarbeid mellom rådgiver for Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet Ingunn Fossmellem i Regionrådet for Kongsvinger regionen og regionens kommuner.

– Målet med nettsiden er å gjøre det enklere for innbyggerne i regionen og ny-innflyttede å finne fritidsaktiviteter som passer hver enkelt innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene, forteller Fossmellem.

– Siden omfatter alt fra fysiske aktiviteter til kultur og sosiale aktiviteter, og er bygd opp med ulike søkefunksjoner som pris for å delta, alder på de som kan delta, stedet aktivitet foregår og om aktiviteten er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelse, legger hun til.

Siden viser en oversikt over alt av aktiviteter som rører seg i regionen, fra bowling, sangkor, dart, veteranbilklubber til fotballklubber.

Siden skal vise hvilke organiserte fritidstilbud som finnes i kommunene og målet med oversikten er at alle innbyggerne i regionen kan finne noe de ønsker å bruke fritiden sin på.

– Flere av regionens kommuner har gjennomført AlleMed dugnad. Gjennom disse dugnadene kom det tydelig frem at det er et behov for å synliggjøre alle fritidstilbudene på en nettside og gjøre dette kjent for innbyggerne, beskriver Fossmellem.

Volleyball, Sport, Ball, Volley, Ball Sports

Siden administreres av Fossmellem og i tillegg har en person fra kulturavdelingen i hver kommune fått opplæring i bruk og redigering av siden.

Per dags dato ligger det rundt 100 aktiviteter inne i nettportalen, det vil være mulig for de som ikke allerede ligger der å registrere sin aktivitet via nettsiden.