Sør-Odal brann- og redningsvesen melder om utrygg is i kommunen. Brannsjef Sven Erik Sund oppfordrer innbyggerne til å holde seg unna islagte vann.

Annonse

– Vi har vært ute og sjekket forholdene i kommunen, og erfarer at isen varierer veldig i tykkelse, sier han.

Ifølge brannsjefen skyldes dette blant annet at snøen kom før det ble ordentlig kaldt, og da fikk ikke isen fryst ordentlig til før snødekket la seg.

– Isen kan se trygg ut, men den er veldig usikker, og derfor oppfordrer vi folk til å holde seg unna.

– Hvis du imidlertid må gå på isen, ber vi om at du tar forholdsregler. Ha med ispigger, slik at du kan ta deg opp ved behov. I tillegg er det viktig at man varsler om hvor man skal og sørger for at det er andre som følger med på deg – slik at varsling kan skje så raskt som mulig dersom det skulle være behov for det, sier Sund.

Brannsjefen har fått meldinger om at det er flere elger som har gått gjennom isen den siste tiden, og dette tydeliggjør den utfordrende issituasjonen.

  • Ring nødnummeret 110 i akutte situasjoner der det er fare for liv, helse eller alvorlig materiell skade!