Tilbud fra næringshagene til bedrifter som er rammet

Korona-bistand til næringslivet i Odalen.

I en felles pressemelding fra Sør-Hedmark Næringshage, Odal Næringshage og Solør Næringshage 24. mars, opplyses det om økt støtte til rådgivning til bedrifter som rammes av COVID-19.

Annonse

Sør-Hedmark Næringshage, som samarbeider med Odal Næringshage og Solør Næringshage, har gjennom SIVA-systemet nå fått forsterket mulighet til å være en medspiller og bidragsyter for bedrifter i regionen, som er rammet av krise i forbindelse med koronaviruset. Dette kan være knyttet til for eksempel driftsutfordringer, permitteringsproblematikk, eller det å tenke strategisk for å være bedre rustet til å komme i markedsposisjon når restriksjoner er opphevet.

Rettet mot bedrifter som rammes av korona

Næringshagene i regionen jobber intenst på mange fronter for å håndtere krisen og minimere konsekvenser for bedriftene. Det nye tiltaket skal spesifikt avhjelpe de bedriftene som får negative konsekvenser, som en følge av koronaviruset.

Kan slippe egenfinansieringen

SIVA-systemet har nå gått bort ifra kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter, så lenge bedriften er rammet av krisen. Ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket. Se også artikkel fra SIVA: https://siva.no/2020/03/kan-slippe-egenfinansieringen/.

Sør-Hedmark Næringshage, Odal Næringshage og Solør Næringshage er tilfreds med at det stilles til rådighet forsterkede virkemidler for bedrifter i krise, og vi ser mulighet for å være en støttespiller for flere bedrifter i en vanskelig tid.

Alle bransjer og organisasjonsformer

– Vi kan gå inn i alle typer målbedrifter i denne fasen. Det blir et avtaleforhold for å bli målbedrift, men uten egenbetaling for de rammede bedriftene, forklarer daglig leder i Odal næringshage, Tove Gulbrandsen.

– For å bli målbedrift i dagens situasjon, gjelder ikke andre betingelser enn at det er en bedrift som har behov for bistand.

– I normale tider er det jo utviklingsarbeid eller redningsaksjoner vi jobber med for alle typer bedrifter. Det samme gjelder forsåvidt i denne fasen, men utfordringene er bare så mye større for de bedriftene som er rammet. Allikevel er det også bedrifter som har en oppblomstring nå – disse ønsker kanskje å drøfte vekst i en unormal tid. Uansett bransje og utfordring; vi er til stede for de som ønsker kontakt med oss.

– Vi kan jo ikke trylle, men ofte hjelper det å ha med noen som kan tenke sammen med bedriften og se litt andre løsninger på problemstillinger. Ikke minst hva som evt. andre aktører i virkemiddelapparatet kan være med på. Veldig viktig er det også å forberede seg på en tid etter at krisen reduseres og verden blir litt mer normal igjen, avslutter Gulbrandsen.

Tove Gulbrandsen (i front) er en del av Sør-Hedmark næringshage.

Kontaktpersoner

  • Sør-Hedmark Næringshage AS: Borge Nordfjeld, daglig leder, tlf. 45482922
  • Odal Næringshage AS: Tove Gulbrandsen, daglig leder, tlf. 92615251
  • Solør Næringshage AS: Anette Strand Sletmoen, daglig leder, tlf. 99445426