Silje fra Kiwi Sand var på samling med over 50 lærlinger fra hele landet

Annonse

Forrige uke var det samling for lærlinger på Kiwiskolen på Lierstranda. Tilsvarende samling ble for første gang gjennomført i fjor, og den var så vellykket at det måtte bli en ny samling i år. Silje Nordby-Thommesen er lærling hos på Kiwi Sand, og hadde to lærerike dager på samling.

– I Kiwi satser vi på lærlinger. Ved å ha en slik samling får lærlingene møtt hverandre og utvekslet erfaringer, og ikke minst blir det mye faglig påfyll, forteller Jon Buxrud, rektor på Kiwiskolen.

Lærlingesamling Kiwi
Silje på lærlingesamling. Hun er her på bakerste sittende rad, nummer tre fra høyre.

Lærlinger blir ledere

Det er flere eksempler på flinke medarbeidere med lederansvar i Kiwi i dag, som tidligere har vært lærlinger. Det viser bare at dette løpet er viktig og nyttig for bedriften, og ikke minst for den enkelte lærling.

– Ved å ha en slik samling får lærlingene erfare at de blir tatt på alvor. De får møte både Kiwi-gründeren og administrerende direktør, samt de ansvarlige for kategoriavdelingen og sikkerhetsavdelingen i Kiwi.

Samlingen gikk over to dager, med faglig program på dagtid, og middag og sosialt på kvelden. Eksempler på temaer lærlingene får presentert er NGFLYT (Kiwis automatiske varebestillingssystem), markedsføring, sortiment, HMS, pris, kultur og konsept.

Fra læretid til fagbrev

Lærlingene som møtes går butikklærling innen salgsfaget, og en slik samling er både nyttig og relevant i jobben deres. Lærlingperioden går over to år, og i løpet av denne tiden får de blant annet jobbe tett med butikksjef i den enkelte butikk, samt ha varierte arbeidsoppgaver i henhold til læreplanen. Etter endt periode skal fagprøven gjennomføres for å få fagbrev.

Silje og Anette fra Kiwi Sand
Silje med butikksjef på Kiwi Sand, Anette Bothner

Kiwi har som mål å ha 100 lærlinger hvert år.

Lærlinger i Odalen

Det er pr i dag 25 bedrifter i Nord-Odal, og 40 i Sør-Odal, som er godkjente lærebedrifter.