Gode anbud for Glommasvingen skole

Fire tilbydere har levert anbud for å tegne og bygge ny skole i Sør-Odal innen fristen, som gikk ut 1. september 2017 klokka 12.00.

Annonse

– Nivåene på alle tilbudene ligger innenfor de økonomiske rammene, sier prosjektleder Ole Gunnar Holen.

Dette er tilbyderne (alle oppgitte priser er eks. mva.) :

  • CONSTO AS 277.530.312,- kroner
  • Ø.M. Fjeld AS305.575.935,- kroner
  • Backe Romerike AS 274.946.914,- kroner
  • HENT AS 289.297.303,- kroner

Prosjektet innbefatter bygging av ny skole for alle elvere på 1. – 10. trinn, bygging av flerbrukshall, tilhørende uteområder og rivning av eksisterende bygg.

— Nivåene på alle tilbudene ligger innenfor de økonomiske rammene, sier prosjektleder Ole Gunnar Holen.

Alle tilbudene skal nå kontrollregnes, med spesielt fokus på forbehold, og all dokumentasjon som er levert inn skal gås gjennom.

Vurderes av en jury

Bygget/byggene skal bygges i massivtre og etter passivhusstandard, i tillegg til at skolen skal BREEAM-sertifiseres til «Very Good», kommer det frem i pressemeldingen. Prosjektet skal benytte BIM i prosjekteringen og anbudskonkurransen ble gjennomført som en totalentreprise med løsningsforslag.

Kvalitet og kostnader vil bli vurdert likt (50 prosent) i juryeringen. Tildelingsbrev vil bli sendt ut i slutten av september.

Skolen skal bli et fellesskap for læring og vekst, og skal tas i bruk fra start skoleåret 2019/2020. Den skal kunne håndtere 900 elever, og SFO skal ha kapasitet til å ta imot 300 barn. Skolen skal sikre gode oppvekstvilkår for alle barn i Sør-Odal, og den skal være fremtidsrettet både når det gjelder utforming av bygg, og når det gjelder tjenesteutvikling.

Følg byggingen av Glommasvingen skole her.

BENYTTER KORSMO-OMRÅDET: Kommunestyret i Sør-Odal vedtok 12. april 2016 at det skal bygges en felles skole for 1.- 10. trinn for alle elever i kommunen. Skoletomten på Korsmo-området skal benyttes til bygget. FÅR MILLIONSTØTTE: Den nye skolen i Sør-Odal får 5 millioner fra Miljødirektoreatet i støtte til å bygge etter passivhustandarden BREEAM-NOR Very Good.