Her finner du ulike program for 17. mai feiringene rundt om i Odalen.

Annonse

Odalsportalen ønsker alle en hyggelig 17. mai feiring!

Sør-Odal

Skarnes
07.00: Salutt fra Spiksetberget
07.45: Marsj fra Skarnes Sentrum med speidergruppa
08.00: Flaggheising på U-skolen
09.00:  Bekransning av bautaen på Galgeberget
09.30:  Gudstjeneste i Skarnes Menighetshus
10.30:  Togavgang fra idrettshallen ved Glommasvingen
11.00:  Samling ved SOAS
11.30:  Servering i idrettshallen.
Taler og leker

Disenå
09.30:  Togavgang fra Disenå skole
10.15:  Dagens tale ved 7.trinn
12.30:  Fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre
Servering, leker og tombola

Galterud
12.45: Oppmøte Metodistkirken. Togavgang
13.30: Leker for barna. Kake og kaffe i klubbhuset. Loddsalg. Tale for dagen

Sander
09.30: Togavgang fra Sander skole
Tale for dagen.
Utdeling av Godtfred Moss minnefond
10.30: Arrangement på Sander skole og i Sander samfunnshus

Slåstad
Kl 0930  Oppmøte / velkommen
Kl 0945  Togavgang med Nord-Odal Skolekorps
Kl 1030  7.klasses 17. mai tale
Kl 1040  Festlighetene begynner
Kl 1300  Loddtrekning med mange flotte premier
Kl 1400  Slutt

Ullern
08.30:  Gudstjeneste i Ullern kirke
09.15:  Bekransning av bautaen
09.30:  Togavgang fra Ullern kirke
Arrangement på skolen etter toget

Nord-Odal

Sand

Kl 09:30 Trøftskogen
Bekransning av Nylands minnebauta. Ord for dagen ved Ordfører.
Kl 11:30  Sand kirke
Festgudstjeneste ved prest Thomas Tinglum og organist Ahmad Mirzayev, Storsjøkoret synger.
Kl 12:30  Bautaplassen v/Sand kirke
Leder for 17.mai-komitè ønsker velkommen.
Tale for dagen ved 7. klasse-elevene: Christian-Olaus Sween, Elsa Victoria Sørlie Berntsen, Hannah Caroline Lille-Mæhlum Bråten, Linnea Moss, Marthe Bunes og Jenny Tengblad
Bekransning av bautaen. Tale ved ordfører Lise Selnes.
Allsang; «Ja, vi elsker» og «Odalssangen».
Kl 12:45  Toget går fra Sand kirke
Det stilles opp i følgende rekkefølge: 17. mai komitè, 7. klasse, 1.-3. klasse, Nord-Odal skolekorps, Sand og Møllerbakken barnehager,  4.-6. klasse, andre.
Toget går, Herredsvegen til Nord-Odal sykehjem.
Her stopper toget utenfor på Kirkevegen og Nord-Odal skolekorps spiller
«Ja, vi elsker» og «Fagert er landet».
Toget fortsetter til Sand sentralskole.
Ca kl 13:45 Sand sentralskole
17. mai-leker og bevertning.
Fotballkamp mellom elever i 7. klasse og foreldre.

Veiene er stengt for trafikk langs ruta mens toget passerer. Det er ikke tillatt å parkere foran kirken eller langs ruta som toget skal følge.

Knapper

Kl. 08.15 Frammøte ved skolen.
Kl. 08.30 Grendetoget starter fra skolen og går vestsiden ned til kirken.
Traktorskyss følger toget. Skolekorpset følger til Anders Sæter.
Trekning av fruktkurv på Midtsida.

Mo

Kl. 10.00 Mo kirke
Festgudstjeneste ved prest Thomas Tinglum og organist Ahmad Mirzayev.
Storsjøkoret synger.
Skolebarna stiller opp klassevis med sin lærer utenfor kirken etter gudstjeneste.
Tale for dagen ved 5. klasseelevene; Trym Finsrud Fosshaug, Edem Mejri Tønnesen, Telma Teiserskyte Berg og Linnea Margrete Fjelland
Tale ved ordfører Lise Selnes. Bekransning av bautaene.
Sang før talen: ”Odalssangen”. Sang etter talen: ”Ja, vi elsker”. Skolekorpset spiller.

Kl. 11.15 Toget går fra Mo kirke.
Det stilles opp i følgende rekkefølge; 17. mai komiteen, 7. klasse, 1.-3. klasse, Nord-Odal skolekorps, Mo og Knapper barnehager, 4.-6. klasse, andre.
Toget går til skolen opp mot Østmoåsen og stopper ved eldresenteret.
Her spiller Nord-Odal skolekorps «Ja, vi elsker» og ”Fagert er landet.”

Ca. kl 13.00 Garvik Skole
17.mai leker og bevertning
Fotballkamp mellom elever og foresatte