Sør-Odal kommune avsetter opp mot 15 millioner kroner til å bygge ut høyhastighetsbredbånd til alle innbyggere, og Hedmark fylkeskommune bidrar med over to millioner.

Annonse

– Dette er en historisk bredbåndssatsing i Sør-Odal. I neste anbudskonkurranse vil alle gjenstående større områder uten høyhastighetsbredbånd bli inkludert i samme utlysning, sier ordfører Knut Hvithammer.

– Sør-Odal kommune realiserer med dette målet i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 om at alle husstander i Sør-Odal skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. Siden dette er et omfattende prosjekt som berører alle grender i kommunen og kan påvirkes av kapasiteten i utbyggermarkedet, legges det opp til ferdigstillelse senest innen utgangen av 2023. Om det er mulig å gjennomføre det raskere, vil det selvsagt være positivt, legger rådmann Frank Hauge til.

Fylkeskommunalt tilskudd

Kommunen søkte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Hedmark fylkeskommune om midler til fem områder i vår, og fikk i forrige uke tilbakemelding fra fylkeskommunen om at fire av fem søknader er innvilget. I overkant av to millioner kroner øremerkes til utbygginger i områdene Solbakken, Galterud/Sander, Sander/Skarnes og Strøm.

Beboerne i Ellingsrudåsen omfattes av Solbakken-prosjektet, og får dermed tilgang til høyhastighetsbredbånd.

– Bredbånd er viktig for utviklingen av distriktene og bidrar til at kommunen kan skape attraktive bosteder. I tillegg er det viktig for næringsutvikling i distriktene, for det er ingen tvil om at så å si alle virksomheter i dag er avhengig av digitale løsninger og et nett som fungerer. Skal vi lykkes med vekst og utvikling i hele Hedmark, er bredbånd helt sentral infrastruktur, sier Thomas Breen, fylkesråd næring i Hedmark fylkeskommune.

Finnholt, Nes/Disenå/Skarnes og fra Skarnes opp mot Oppstad forbi Odalstunet, samt deler av Ullern, er andre områder som vil bli sett på inn mot anbudsutlysningen som vil bli gjennomført i slutten av 2019.

Parallelt med disse prosjektene jobber kommunen opp mot leverandørene for å finne best mulig løsninger for noen få innbyggere i mindre, kostbare og grisgrendte områder. Kommunen ønsker primært fiber til alle husstander, men enkelte steder kan det bli nødvendig å se på alternativ teknologi.

Tidenes bredbåndsløft

Sør-Odal kommune har hatt stort fokus på bredbåndsutbygging de siste årene, og det er gjennomført, utlyst og planlagt en rekke kommunale prosjekter – blant annet Slåstadsæter/Slåstad, Oppstad, Odals verk og Åkroken. Investeringer til disse områdene kommer i tillegg til kommunestyrevedtaket i juni vedrørende resten av kommunen.

I tillegg er det realisert eller planlagt en rekke kommersielle prosjekter i Sør-Odal, samt at kommunen har fått støtte av Wifi4EU til en trådløs bredbåndssone i Skarnes sentrum i tilknytning til den nye møteplassen.

– Når tidenes bredbåndsløft i Sør-Odal er ferdig, skal du kunne bo hvor som helst i Sør-Odal, men likevel ha tilgang til å jobbe eller få bistand ved behov. Fra å være en av kommunene i Hedmark med lavest høyhastighetsbredbånd snakker vi nå om full dekning, sier Hauge.

Sør-Odal kommune estimerer at det er om lag 1.000 bebodde husstander som vil bli inkludert i utlysningen. Dette er da husstander som ikke har tilgang til høyhastighetsbredbånd, som av Nkom defineres som boliger som har under 30 Mbit/s nedstrøms bredbåndshastighet i dag. I tillegg til husstandene vil bredbåndsutbyggingen kunne gi et tilbud til næringsliv og fritidsboliger.

***

Artikkelen er fra 2019 og utdatert. Kommunestyret i Sør-Odal har grunnet store kostnader til bredbåndsutbygging gjort nye vedtak for å realisere målene. 

Bredbåndsutbyggingen skal også komme næringslivet til gode. På bildet står ordfører Knut Hvithammer på Slomarka, som ligger inntil to av de planlagte utbyggingsområdene.