Sør-Odal kommune avsetter opp mot 15 millioner kroner til å bygge ut høyhastighetsbredbånd til alle innbyggere, og Hedmark fylkeskommune bidrar med over to millioner.

Annonse

– Dette er en historisk bredbåndssatsing i Sør-Odal. I neste anbudskonkurranse vil alle gjenstående større områder uten høyhastighetsbredbånd bli inkludert i samme utlysning, sier ordfører Knut Hvithammer.

– Sør-Odal kommune realiserer med dette målet i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 om at alle husstander i Sør-Odal skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. Siden dette er et omfattende prosjekt som berører alle grender i kommunen og kan påvirkes av kapasiteten i utbyggermarkedet, legges det opp til ferdigstillelse senest innen utgangen av 2023. Om det er mulig å gjennomføre det raskere, vil det selvsagt være positivt, legger rådmann Frank Hauge til.

Fylkeskommunalt tilskudd

Kommunen søkte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Hedmark fylkeskommune om midler til fem områder i vår, og fikk i forrige uke tilbakemelding fra fylkeskommunen om at fire av fem søknader er innvilget. I overkant av to millioner kroner øremerkes til utbygginger i områdene Solbakken, Galterud/Sander, Sander/Skarnes og Strøm.

Beboerne i Ellingsrudåsen omfattes av Solbakken-prosjektet, og får dermed tilgang til høyhastighetsbredbånd.

– Bredbånd er viktig for utviklingen av distriktene og bidrar til at kommunen kan skape attraktive bosteder. I tillegg er det viktig for næringsutvikling i distriktene, for det er ingen tvil om at så å si alle virksomheter i dag er avhengig av digitale løsninger og et nett som fungerer. Skal vi lykkes med vekst og utvikling i hele Hedmark, er bredbånd helt sentral infrastruktur, sier Thomas Breen, fylkesråd næring i Hedmark fylkeskommune.

Finnholt, Nes/Disenå/Skarnes og fra Skarnes opp mot Oppstad forbi Odalstunet, samt deler av Ullern, er andre områder som vil bli sett på inn mot anbudsutlysningen som vil bli gjennomført i slutten av 2019.

Parallelt med disse prosjektene jobber kommunen opp mot leverandørene for å finne best mulig løsninger for noen få innbyggere i mindre, kostbare og grisgrendte områder. Kommunen ønsker primært fiber til alle husstander, men enkelte steder kan det bli nødvendig å se på alternativ teknologi.

Tidenes bredbåndsløft

Sør-Odal kommune har hatt stort fokus på bredbåndsutbygging de siste årene, og det er gjennomført, utlyst og planlagt en rekke kommunale prosjekter – blant annet Slåstadsæter/Slåstad, Oppstad, Odals verk og Åkroken. Investeringer til disse områdene kommer i tillegg til kommunestyrevedtaket i juni vedrørende resten av kommunen.

I tillegg er det realisert eller planlagt en rekke kommersielle prosjekter i Sør-Odal, samt at kommunen har fått støtte av Wifi4EU til en trådløs bredbåndssone i Skarnes sentrum i tilknytning til den nye møteplassen.

– Når tidenes bredbåndsløft i Sør-Odal er ferdig, skal du kunne bo hvor som helst i Sør-Odal, men likevel ha tilgang til å jobbe eller få bistand ved behov. Fra å være en av kommunene i Hedmark med lavest høyhastighetsbredbånd snakker vi nå om full dekning, sier Hauge.

Ikke egenandeler

Sør-Odal kommune estimerer at det er om lag 1.000 bebodde husstander som vil bli inkludert i utlysningen. Dette er da husstander som ikke har tilgang til høyhastighetsbredbånd, som av Nkom defineres som boliger som har under 30 Mbit/s nedstrøms bredbåndshastighet i dag. I tillegg til husstandene vil bredbåndsutbyggingen kunne gi et tilbud til næringsliv og fritidsboliger.

Bredbåndsutbyggingen skal også komme næringslivet til gode. På bildet står ordfører Knut Hvithammer på Slomarka, som ligger inntil to av de planlagte utbyggingsområdene.

I motsetning til andre kommuner, som krever inn egenandeler fra sine innbyggere for å realisere utbyggingene, vil det kun være snakk om å betale tilkoblingsavgift for Sør-Odals husstander.