Odalsportalen – Konsesjon til vindkraft i Nord-Odal

  Annonse

  Tekst: Mette Haugland


  I dag ga Olje- og energidepartementet sitt «ja» i i saken om konsesjon E.ON om bygging og drift av vindmøller i Nord-Odal kommune.

  I dag kom beskjeden mange har ventet på; Olje- og energidepartementet endte på et ‘ja’ i saken om konsesjon til E.ON for bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. I en pressemelding fra Nord-Odal kommune heter det at OED i sitt vedtak skjerper konsesjonskravene noe.

  —Vedtaket innebærer at detaljplanleggingen intensiveres. Det er viktig at kommunen og lokalbefolkningen engasjerer seg i dette arbeidet slik at de negative konsekvensene blir redusert så langt det lar seg gjøre. Det er også viktig at det lokale næringslivet forbereder seg slik at de kan få del i verdiskapningen, står det i pressemeldingen.

  —Dette vindkraftverket kan gi en betydelig produksjon av fornybar energi sentralt plassert på Østlandet. Ved en utbygging vil det bli en betydelig anleggsaktivitet som også vil komme næringslivet i kommunen til gode, sammen med virksomheten som følger når anlegget kommer i drift.  Jeg har også merket meg at E.ON har vist vilje til å gjøre endringer og tilpasninger i prosjektet for å ivareta miljøverdier og lokale hensyn i Nord-Odal, sier olje- og energiminister Tord Lien i departementet sin egen pressemelding.

   
  Først når detaljplanleggingen er ferdig og godkjent av NVE vil E.ON gjøre sin investeringsbeslutning. Det vil derfor fortsatt ta tid før vi vet om det blir vindkraftutbygging eller ikke i Nord-Odal.

  Konsesjonen omfatter inntil 155 MW installert effekt. Dette kan gi en årlig produksjon på rundt 390 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til nærmere 20.000 husstander.